Reglement aanvragen tot ondersteuning van recreatieve paardensportactiviteiten

Mendistrict Zuid en KNHS Regio Limburg ondersteunen recreatieve paardensportactiviteiten door het delen van kennis en ervaring t.b.v. de organisatie en door een financiële bijdrage aan de organiserende vereniging. 

Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

1. Het evenement moet georganiseerd worden in Limburg en onder de vlag van KNHS of FNRS. 

2. Het evenement is toegankelijk voor alle KNHS leden, in het bijzonder voor alle recreatieve paardensporters, en kan een opstap zijn voor de ongebonden recreatieve paardensporters om lid te worden van de KNHS. 

3. Evenementen die jaarlijks georganiseerd worden, en die specifiek bestemd zijn voor de recreatieve paardensporter kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen, mits er een promotieactiviteit aan gekoppeld wordt. 

4. Er wordt bekendheid gegeven aan het evenement via social media, waarbij de logo’s van de KNHS Regio Limburg en het Mendistrict Zuid gebruik worden. 

5. Bij de uitvoering van het evenement worden KNHS-promotiematerialen gebruikt. 

Procedure: 

1. Het verzoek voor ondersteuning dient schriftelijk of per mail bij het bestuur van de KNHS Regio Limburg of het Mendistrict Zuid ingediend te worden. Bij de aanvraag wordt een beknopt projectplan ingediend, waarin naast datum en locatie ook de organisatie wordt beschreven, het doel, de doelgroep en het plan van aanpak en begroting. 

2. De organisatie ontvangt een bevestiging van ontvangst van de aanvraag. 

2. De Commissie Recreatie Paardensport Limburg van het Mendistrict Zuid en KNHD Regio Limburg besluit of en zo ja in welke vorm ondersteuning wordt geboden. De minimale bijdrage is vastgesteld op € 50,-. De bijdrage wordt slechts één keer per jaar aan dezelfde vereniging of organisatie toegekend. Jaarlijks terugkerende evenementen worden maximaal drie achtereenvolgende jaren (financieel) ondersteund. De hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van het ingediende plan. 

3. De Commissie Recreatie Paardensport Limburg is door de KNHS Regio Limburg en het Mendistrict Zuid gemandateerd en stelt de hoogte vast aan de hand van de criteria: Vernieuwend, Creativiteit, Versterking en Promotie van de recreatieve paardensport. Het totaal van bijdragen mag het jaarlijks door de KNHS ter beschikking gestelde budget niet overschrijden. 

4. Binnen een maand na aanvraag ontvangt de organisatie het besluit van de Commissie Recreatie Paardensport Limburg. 

De Commissie Recreatie Paardensport Limburg kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken mits een duidelijke motivatie daaraan ten grondslag ligt. 

Onderstaande document kunt u ingevuld toesturen naar: secretariaat@knhsregiolimburg.nl

Format voor aanvragen ondersteuning

 

Buitenrijden.nl Paarden4daagse: Doe mee!

Van 31 augustus tot en met 13 september a.s. vinden de Paarden4daagse plaats. Rijd 4 dagen achter elkaar een mooie buitenrit vanuit je eigen stal of ander gebied en overnacht bij een PaardenWelkom-bedrijf. Maak elke dag een leuke foto en tag het Facebook evenement van
KNHS Buitenrijden of deel je foto op Instagram met #KNHSbuitenrijden. Met je foto’s maak je kans toffe prijzen! Wie doet er mee?

Tevens bestaat de optie om jouw routes online te delen met andere recreanten. Zie onderstaande flyer voor meer informatie:

Ondanks dat veel evenementen in deze periode niet door mogen gaan, zijn wij jullie als recreanten niet vergeten. Wij denken aan jullie. Denk aan elkaar en geniet van onze mooie paardensport!

“Paardrijden over de grens”

Euregio Rijn-Maas-Noord kent projectsubsidie toe voor “Paardrijden over de grens”!

Lees meer via onderstaand persbericht:
Persbericht Grensoverschrijdend Ruiterroutenetwerk MSN

Oproep commissie Recreatie

Subsidiabele of materiële ondersteuning vanuit de KNHS gewenst voor een vernieuwend evenement? Neem contact op met Wilma van Osch voor meer informatie via wilmavanosch@home.nl.

Samenvatting 1e denktank 2020

Denktank Recreatie Limburg: 15 januari a.s.

Samenvatting denktank Recreatie 29 september jl.

Door: Wilma van Osch

De laatste Denktank van 2019

Bij een mooi haardvuurtje werden we hartelijk ontvangen bij Croonenborgh in Kronenberg. Eigenaar Rick Schut vertelde over de geschiedenis van het pand, de enorme verandering die het heeft ondergaan en de samenwerking met paarden-gerelateerde ondernemingen in de omgeving.

Ondanks dat vele zich afgemeld hadden, was het een zinvolle bijeenkomst. De ontwikkelingen in Ermelo werden belicht. Daarna werd besproken hoe er in Limburg met de subsidie van 2019 was omgegaan en is besproken hoe het in 2020 eruit gaat zien. Inmiddels is er een prachtige nieuwe site van KNHS Regio Limburg. Hier werden nog enkele handige voorstellen voor gedaan die verder uitgewerkt worden. Het streven is dat alles wat voor recreatieve ruiters en menners georganiseerd wordt hier op de kalender komt en ieder zo in een oogopslag alle mooie evenementen kan vinden.

Inmiddels zijn er ook al veel enquêtes ingevuld. De uitslag hiervan werd besproken. Het meest opvallende was te zien hoeveel mensen gebruik maken van de website en FB. Hoewel er hard gewerkt wordt aan de knooppuntroutes is evengoed nog veel werk aan de winkel. Met name voor Gennep, Bergen, Mook-Middelaar worden nog vrijwilligers gezocht. Wil je weten hoever ze zijn met de routes in Limburg? De volgende keer zal Nikolien van Isterdael van het routebureau Noord-en Midden Limburg met beeldmateriaal de stand van zaken laten zien. Er zal dan ook besproken worden hoe en waaraan de subsidie 2020 besteed wordt. Mocht je hier een beroep op willen doen als organisatie, laat het weten vóór 15 januari.

We hopen zoveel mogelijk mensen met een hart voor de recreatieve paardensport te begroeten bij de volgende denktank:
15 januari 2020 in het Hippisch Centrum Montfort, Waarderweg 20 te Montfort.

Passie voor Paard & Pony Sevenum 20 juli jl.

Op zaterdag 20 juli jl. werd voor het zesde jaar op rij het evenement Passie voor Paard en Pony georganiseerd bij manage D’n Umswing in Kronenberg. De organisatie van dit evenement is in handen van de mensen van het Welsh-stamboek, het Fjorden-stamboek en de mensen van Ruitersport Sevenum.

Doel van dit evenement is tweeledig. Enerzijds wordt tijdens Passie alle ruimte geboden voor de breedtesport, iedereen kan op een laagdrempelige manier met zijn of haar paard/pony deelnemen aan het springen, het dressuur rijden of de puzzelrit. Daarnaast is er ook elk jaar ruimte voor nieuwe disciplines. Waar in het verleden de voltigesport en het westernrijden succesvol in Noord-Limburg werden geïntroduceerd, was er dit jaar de ruimte voor de freestyle-training en voor Enjoy the ride. Dat zijn nieuwe disciplines voor Passie naast de reeds bestaande disciplines als springen, dressuur, bixie, eventing, keuring en een puzzeltocht door de bossen.
 
Zes jaar geleden werd Passie voor de eerste keer georganiseerd omdat er bij de mensen van Ruitersport Sevenum de gedachte leefde dat het goed zou zijn om iets te organiseren voor ruiters en amazones die op een recreatieve manier met de paardensport bezig zijn en daar ook veel plezier aan beleven. Om er een aantrekkelijk evenement voor een breed publiek van te maken, is er van het begin af aan samen gewerkt met de mensen van het Welsh-stamboek, zij
organiseren ieder jaar en keuring waar van oudsher veel publiek op af komt. Daarnaast zijn ook de mensen van het Fjorden-stamboek vanaf het begin aangesloten. Later zijn ook de mensen van Menvereniging Peel en Maas bij de organisatie betrokken. Samen maken we er een zeer veelzijdig paardensport evenement van. Tijdens Passie wordt sinds twee jaar ook een selectiewedstrijd voor de KVTH verreden, waardoor er ook trekpaarden tijdens het evenement
te bewonderen zijn. Vanwege andere wedstrijden hebben de menners dit jaar niet ingeschreven. We gaan er van uit dat zij volgend jaar zeker weer van de partij zijn.

Dat Passie voorziet in een behoefte van een steeds maar groeiende doelgroep blijkt uit het aantal deelnemers dat sinds het eerste jaar enorm gegroeid is. Passie kenmerkt zich daarnaast ook door het feit dat er 4 organisaties met een totaal verschillende hippische achtergrond op een zeer prettige manier samenwerken, dat is ook iets unieks. Het evenement biedt zowel voor de deelnemers als voor de toeschouwers zeer veel afwisseling en dat maakt het evenement voor veel mensen tot een mooi hippisch dagje uit. 

Voor de editie van 2020 zijn al weer nieuwe ideeën geopperd, dat neemt echter niet weg dat wij het zeer zouden waarderen als we vanuit de KNHS suggesties mogen ontvangen hoe we het succes van Passie voor Paard en Pony verder kunnen uitbouwen. Wij staan daar zeer voor open.

Denktank Recreatie te gast bij Restaurant Croonenborgh, iedereen welkom!

Zondag 29 september a.s. staat weer een nieuwe editie van de Denktank Recreatie gepland van 10.30 uur tot 12.00 uur. De denktank zal onder andere in het teken staan van de subsidie (waar wordt deze voor gebruikt), recreatieve evenementen die roepen om steun, de uitslag van de enquête ‘Recreatie’ en buitenrijden.nl.

Denk denktank is voor iedereen! Ben je nieuwsgierig? Kom vrijblijvend kijken, meeluisteren en meedenken!

Ditmaal zijn we te gast bij Restaurant Croonenborgh in Kronenberg (Kronenbergweg 19).

Restaurant Croonenborgh is een plek met een roemruchte historie. In 1466 stond op deze locatie namelijk een hoeve waar Jan van Croonenborgh woonde, het dorp Kronenberg ontleent hier aan haar naam. Het huis, dat later is gebouwd, heeft in de tweede wereldoorlog een grote rol gespeeld bij het verzet. De stallen zijn verbouwd tot restaurant, hier mogen wij te gast zijn. Naast het restaurant, tevens geschikt voor groepen, heeft de locatie een groot terras en een wei met Shetlanders. Vanuit Restaurant Croonenborgh kun je knooppuntroutes van buitenrijden.nl ontdekken.

Zie voor meer informatie de website van Restaurant Croonenborgh.

Naast Restaurant Croonenborgh is Kronenbergerhof gevestigd, dit is een guesthouse en groepsaccomodatie. De voormalige schuur, een 19-eeuwse schaapsstal, is verbouwd tot een prachtige accommodatie. Zowel geschikt voor (grote) groepen als voor gezinnen of stellen.

Zie voor meer informatie de website van Kronenbergerhof en boek een weekendje weg.

Primeur Paarden Welkom-label voor drie Limburgse bedrijven

Op donderdag 29 augustus jl. is aan de eigenaren van drie bedrijven het officiële Paarden Welkom gevelbord uitgereikt. Het Paarden Welkom-label kenmerkt locaties met uitstekende service en faciliteiten voor ruiters en menners die graag buiten willen rijden.

In Limburg wordt hard gewerkt aan een provinciaal dekkend knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. Inmiddels is dat voor bijna 70% gereed is. Belangrijke volgende stap volgens initiatiefnemers van het label, Cissy Schuring (Manager Limburg Paardensport) en Giel Polman (directeur Limburg Marketing VVV Midden-Limburg), is het vermarkten van de routes. “Wij zijn zeer verheugd dat dit initiatief door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is opgepakt en landelijk wordt uitgerold. Een bijzonder moment vandaag, nu na de pilot die wij samen hebben gedraaid in onze regio de eerste bedrijven het gevelbord ontvangen”, aldus de samenwerkende organisaties. Namens de KNHS was accountmanager Patricia Bronkhorst aanwezig bij het overhandigen van de met het Paarden Welkom-logo voorziene gevelplaten aan Martin Simons en Sonja Welter van Rijstal Venhof, Herbert Willemsen van Jägerhof en Femke Thijssen van Bergemo.

Zowel FNRS bedrijf Rijstal Venhof, Paardenpension Jägerhof als FNRS Ruitersportcentrum Bergemo hebben meegedraaid in de pilotfase. De aangesloten accommodaties en bedrijven tonen hun gastvrijheid voor paard en ruiter door middel van het gevelbord. Allereerst zijn er bij deze bedrijven goede voorzieningen voor paard en ruiter aanwezig, waaronder verblijfsmogelijkheden, en wordt er alles aan gedaan om ruiters zorgen uit handen te nemen zodat ze optimaal kunnen genieten van een (meerdaagse) rit of vakantie.

Bij de genoemde bedrijven is dit allemaal aanwezig, inclusief een prachtige omgeving om te paard te ontdekken. Zo liggen Venhof en Jägerhof (gemeente Roerdalen) beide in het Nationale Park De Meinweg en is Bergemo (gemeente Gennep) gesitueerd aan de rand van Nationaal Park De Maasduinen. Aan de hand van het uitgereikte Paarden Welkom bord geven zij vanaf heden nog duidelijker aan dat je méér dan welkom bent met je paard!

Meer informatie, ook voor geïnteresseerde bedrijven, vind je op www.buitenrijden.nl.