Reglement aanvragen tot ondersteuning van recreatieve paardensportactiviteiten

Mendistrict Zuid en KNHS Regio Limburg ondersteunen recreatieve paardensportactiviteiten door het delen van kennis en ervaring t.b.v. de organisatie en door een financiële bijdrage aan de organiserende vereniging. 

Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

1. Het evenement moet georganiseerd worden in Limburg en onder de vlag van KNHS of FNRS. 

2. Het evenement is toegankelijk voor alle KNHS leden, in het bijzonder voor alle recreatieve paardensporters, en kan een opstap zijn voor de ongebonden recreatieve paardensporters om lid te worden van de KNHS. 

3. Evenementen die jaarlijks georganiseerd worden, en die specifiek bestemd zijn voor de recreatieve paardensporter kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen, mits er een promotieactiviteit aan gekoppeld wordt. 

4. Er wordt bekendheid gegeven aan het evenement via social media, waarbij de logo’s van de KNHS Regio Limburg en het Mendistrict Zuid gebruik worden. 

5. Bij de uitvoering van het evenement worden KNHS-promotiematerialen gebruikt. 

Procedure: 

1. Het verzoek voor ondersteuning dient schriftelijk of per mail bij het bestuur van de KNHS Regio Limburg of het Mendistrict Zuid ingediend te worden. Bij de aanvraag wordt een beknopt projectplan ingediend, waarin naast datum en locatie ook de organisatie wordt beschreven, het doel, de doelgroep en het plan van aanpak en begroting. 

2. De organisatie ontvangt een bevestiging van ontvangst van de aanvraag. 

2. De Commissie Recreatie Paardensport Limburg van het Mendistrict Zuid en KNHD Regio Limburg besluit of en zo ja in welke vorm ondersteuning wordt geboden. De minimale bijdrage is vastgesteld op € 50,-. De bijdrage wordt slechts één keer per jaar aan dezelfde vereniging of organisatie toegekend. Jaarlijks terugkerende evenementen worden maximaal drie achtereenvolgende jaren (financieel) ondersteund. De hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van het ingediende plan. 

3. De Commissie Recreatie Paardensport Limburg is door de KNHS Regio Limburg en het Mendistrict Zuid gemandateerd en stelt de hoogte vast aan de hand van de criteria: Vernieuwend, Creativiteit, Versterking en Promotie van de recreatieve paardensport. Het totaal van bijdragen mag het jaarlijks door de KNHS ter beschikking gestelde budget niet overschrijden. 

4. Binnen een maand na aanvraag ontvangt de organisatie het besluit van de Commissie Recreatie Paardensport Limburg. 

De Commissie Recreatie Paardensport Limburg kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken mits een duidelijke motivatie daaraan ten grondslag ligt. 

Onderstaande document kunt u ingevuld toesturen naar: secretariaat@knhsregiolimburg.nl

Format voor aanvragen ondersteuning

 

“Paardrijden over de grens”

Euregio Rijn-Maas-Noord kent projectsubsidie toe voor “Paardrijden over de grens”!

Lees meer via onderstaand persbericht:
Persbericht Grensoverschrijdend Ruiterroutenetwerk MSN

Oproep commissie Recreatie

Subsidiabele of materiële ondersteuning vanuit de KNHS gewenst voor een vernieuwend evenement? Neem contact op met Wilma van Osch voor meer informatie via wilmavanosch@home.nl.

Samenvatting 1e denktank 2020

Samenvatting denktank Recreatie 29 september jl.

Door: Wilma van Osch

De laatste Denktank van 2019

Bij een mooi haardvuurtje werden we hartelijk ontvangen bij Croonenborgh in Kronenberg. Eigenaar Rick Schut vertelde over de geschiedenis van het pand, de enorme verandering die het heeft ondergaan en de samenwerking met paarden-gerelateerde ondernemingen in de omgeving.

Ondanks dat vele zich afgemeld hadden, was het een zinvolle bijeenkomst. De ontwikkelingen in Ermelo werden belicht. Daarna werd besproken hoe er in Limburg met de subsidie van 2019 was omgegaan en is besproken hoe het in 2020 eruit gaat zien. Inmiddels is er een prachtige nieuwe site van KNHS Regio Limburg. Hier werden nog enkele handige voorstellen voor gedaan die verder uitgewerkt worden. Het streven is dat alles wat voor recreatieve ruiters en menners georganiseerd wordt hier op de kalender komt en ieder zo in een oogopslag alle mooie evenementen kan vinden.

Inmiddels zijn er ook al veel enquêtes ingevuld. De uitslag hiervan werd besproken. Het meest opvallende was te zien hoeveel mensen gebruik maken van de website en FB. Hoewel er hard gewerkt wordt aan de knooppuntroutes is evengoed nog veel werk aan de winkel. Met name voor Gennep, Bergen, Mook-Middelaar worden nog vrijwilligers gezocht. Wil je weten hoever ze zijn met de routes in Limburg? De volgende keer zal Nikolien van Isterdael van het routebureau Noord-en Midden Limburg met beeldmateriaal de stand van zaken laten zien. Er zal dan ook besproken worden hoe en waaraan de subsidie 2020 besteed wordt. Mocht je hier een beroep op willen doen als organisatie, laat het weten vóór 15 januari.

We hopen zoveel mogelijk mensen met een hart voor de recreatieve paardensport te begroeten bij de volgende denktank:
15 januari 2020 in het Hippisch Centrum Montfort, Waarderweg 20 te Montfort.

Primeur Paarden Welkom-label voor drie Limburgse bedrijven

Op donderdag 29 augustus jl. is aan de eigenaren van drie bedrijven het officiële Paarden Welkom gevelbord uitgereikt. Het Paarden Welkom-label kenmerkt locaties met uitstekende service en faciliteiten voor ruiters en menners die graag buiten willen rijden.

In Limburg wordt hard gewerkt aan een provinciaal dekkend knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. Inmiddels is dat voor bijna 70% gereed is. Belangrijke volgende stap volgens initiatiefnemers van het label, Cissy Schuring (Manager Limburg Paardensport) en Giel Polman (directeur Limburg Marketing VVV Midden-Limburg), is het vermarkten van de routes. “Wij zijn zeer verheugd dat dit initiatief door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is opgepakt en landelijk wordt uitgerold. Een bijzonder moment vandaag, nu na de pilot die wij samen hebben gedraaid in onze regio de eerste bedrijven het gevelbord ontvangen”, aldus de samenwerkende organisaties. Namens de KNHS was accountmanager Patricia Bronkhorst aanwezig bij het overhandigen van de met het Paarden Welkom-logo voorziene gevelplaten aan Martin Simons en Sonja Welter van Rijstal Venhof, Herbert Willemsen van Jägerhof en Femke Thijssen van Bergemo.

Zowel FNRS bedrijf Rijstal Venhof, Paardenpension Jägerhof als FNRS Ruitersportcentrum Bergemo hebben meegedraaid in de pilotfase. De aangesloten accommodaties en bedrijven tonen hun gastvrijheid voor paard en ruiter door middel van het gevelbord. Allereerst zijn er bij deze bedrijven goede voorzieningen voor paard en ruiter aanwezig, waaronder verblijfsmogelijkheden, en wordt er alles aan gedaan om ruiters zorgen uit handen te nemen zodat ze optimaal kunnen genieten van een (meerdaagse) rit of vakantie.

Bij de genoemde bedrijven is dit allemaal aanwezig, inclusief een prachtige omgeving om te paard te ontdekken. Zo liggen Venhof en Jägerhof (gemeente Roerdalen) beide in het Nationale Park De Meinweg en is Bergemo (gemeente Gennep) gesitueerd aan de rand van Nationaal Park De Maasduinen. Aan de hand van het uitgereikte Paarden Welkom bord geven zij vanaf heden nog duidelijker aan dat je méér dan welkom bent met je paard!

Meer informatie, ook voor geïnteresseerde bedrijven, vind je op www.buitenrijden.nl.

Samenvatting denktank Recreatie 11 juni jl.

Door: Wilma van Osch en Ton Ancion

“Afgelopen dinsdag was het weer zover. Inmiddels de 3e denktank in 2019. Hierbij werd Ton Ancion verwelkomd. Ton is ons nieuwe bestuurslid KNHS Limburg. Hij is verantwoordelijk voor de Recreatie.

Na in 2018 een inventariserende start te hebben gemaakt kunnen we stellen dat de focus zich gevormd
heeft. Zien en gezien worden! De KNHS wil zich inzetten voor recreatie. Van belang hierbij is dat de KNHS en de recreant elkaar zien en in aanraking komen met elkaar. Daarvoor is inmiddels materiaal ontwikkeld. De beachvlaggen, rugzakjes en kompassen met logo zijn besteld. De eerste aanpassingen zijn gedaan voor een vernieuwde website van KNHS Limburg. Onder “buitenrijden” zullen alle recreatieve onderwerpen in de toekomst te vinden zijn.

Om er vervolg aan te geven is het van belang te weten waar de recreant behoefte aan heeft. Hiervoor
is in de Denktank een enquête ontwikkeld. Door deze in te laten vullen op evenementen hopen we meer
zicht te krijgen op de behoeftes van de beginnende ruiter bij een bixie of FNRS proef, tot de menner in
de bossen. Met deze info kunnen we toewerken naar het leveren van op maat gemaakte service en
diensten. Dit sluit aan bij het beleid waar de KNHS landelijk mee bezig is.

Service zal o.a. zijn: een knooppuntenkaart waar alles op te zien is. Van ondergrond tot parkeerplaats
voor trailers tot overnachting met paard. Aan de routes wordt hard gewerkt. Op verschillende plaatsen
worden de routes nog gecontroleerd en dan kunnen ze online. De volgende stap zal dan het onderhouden van de paden zijn. Zover is het echter nog niet.

Enfin met een enthousiaste, meedenkende groep weer een stap verder gekomen. Dit met als doel dat
straks iedereen (nog meer) kan genieten van het “buitenrijden”.
Graag tot de volgende keer.”

Samenvatting denktank Recreatie 24 april jl.

Door: Wilma van Osch (foralid Recreatie)

“24 April werden we met de “Denktank” weer gastvrij ontvangen bij Manege HSV De Paardenvriend in Reuver.

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. We hebben de nieuwe website www.buitenrijden.nl bekeken. Deze is live gegaan, weliswaar in bèta versie maar het geeft wel een idee van wat het moet worden. Een site waar erg veel voor de recreatieve ruiter op te vinden is zoals onder meer een kalender, buitenritten, tips, het paardenwelkom-label etc. Het paardenwelkom-label is nader toegelicht. En tips voor evenementen zijn genoemd.

Vervolgens hebben we besproken waar en hoe de de KNHS iets voor de recreant kan betekenen. De KNHS werkt mee in het toekennen van materialen, diensten en subsidies. We hebben lijsten gemaakt van 3 pakketten die de KHNS wil verstrekken en besproken hoe deze het beste eruit kunnen zien. Ook is besproken wanneer een organisatie hiervoor in aanmerking komt. Er werd aangegeven aan welke diensten behoefte is. Dit zal teruggekoppeld worden. Dan het punt: subsidie. Er waren diverse organisaties die een aanvraag ingediend hadden. Deze kwamen uit nagenoeg dezelfde regio. Hopelijk ontvangen we volgend jaar ook aanvragen uit andere gedeeltes van Limburg. In overleg is bepaald dat in 2019 een gedeelte van de subsidie gaat naar:
– Paardenzegening 28-4-2019 Ruiterclub Lottum te Lottum
– Ride&Run 2-6-2019 RSV Haelen te Kronenberg Grandhorse
– Recreatie dag Horst 29-06-2019 Ruitersport Wittenhorst te Horst Kasteelse bossen
– Passie voor Paard 20-7-2019 Stichting Ruiterbelangen Sevenum te Kronenberg
We hopen dat dit kan bijdragen aan het organiseren van een succesvol evenement. Tenslotte hebben we de website: KNHS Limburg bekeken en besproken hoe deze geoptimaliseerd kan worden.

Het was prettig om mondeling de motivatie van de aanvraag voor subsidie te horen. Ondanks dat de opkomst minder was, waren er vele nieuwe en originele ideeën om dichter bij de recreatieve ruiter en evenementen te komen. Stof genoeg om weer enthousiast verder te gaan. Graag zien we ieder die zich aangesproken voelt, vragen heeft of zin heeft om mee te denken over paard en recreatie bij de volgende “denktank”.

Houd Facebook in de gaten… hier verschijnt de volgende uitnodiging!”

Samenvatting denktank Recreatie 13 februari jl.

Door: Wilma van Osch

13 februari jl. was de 2e Recreatie Denktank Limburg. We waren te gast bij Manege HSV de Paardenvriend te Reuver.

De 2 belangrijkste onderwerpen waren:
-Hoe is de stand van zaken betreft de ruiter- en menpaden in Noord- en Midden-Limburg en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ieder van de bossen kan blijven genieten?
-De KNHS is er voor subsidie en goederen om de organisatoren tegemoet te komen.

Punt 1: Onze gastspreekster Nikolien van Isterdael (foto) van: Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft ons op de hoogte gebracht van de stand van zaken wat betreft de paden voor ruiters en menners in Noord- en Midden- Limburg. Er zijn inmiddels een aantal vrijwilligers die de taak op zich hebben genomen om deze paden te controlen en evt. te melden als hier onderhoud nodig is.

Punt 2: Ondersteuning KNHS voor recreatie: KNHS stelt elk jaar subsidie en promotiepakketten voor recreatie beschikbaar. Ze ondersteunen de recreant met lidmaatschap (zie site). Er was interactie over het onderwerp. Hoe komen deze middelen op de juiste plaats bij de recreant. Hier wordt de volgende keer weer aandacht aan besteedt.

Het was een prettige sfeer waarbij iedereen betrokken was en afspraken zijn gemaakt.

Vragen waar de avond mee afgesloten werd:
-Zijn er vrijwilligers die een route willen controleren?
-Vrijwilligers die aanspreekpunt willen zijn in hun regio of gemeente voor diegene de routes controleren/zorgen dat evenementen op de kalender komen en ondersteund worden waar mogelijk/kort lijntje naar Denktank recreatie Limburg.
-Zijn er evenementen die in aanmerking komen om nog op de kalender gezet te worden of die ondersteuning middels subsidie willen vragen.

Graag tot de volgende keer!

Groet,
Wilma van Osch
Denktank Recreatie