Vacature: wedstrijdsecretaris (m/v)

Corona update: extra maatregelen van 29 september t/m 20 oktober

Maandagavond kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die per 29 september 18.00 uur voor minimaal 3 weken gelden. Welke maatregelen zijn van toepassing voor de paardensport? Let op er kunnen regionale verschillen zijn. Kijk voor actuele informatie op de website van de gemeente waarin je woont of die je bezoekt. Voor de landelijke maatregelen kijk op de site van de overheid.

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor de komende drie weken in de paardensport:
1. We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan;
2. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
3. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
4. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
5. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of wedstrijd;
6. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en wedstrijden;
7. Uitzondering hierop is dat bij wedstrijden één begeleider aanwezig mag zijn zoals een chauffeur, groom of voorlezer;
8. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht.

Nadere toelichting

Algemeen
Het standpunt van het kabinet is dat mensen moeten kunnen blijven sporten. Dat betekent dat de gebruikelijke trainingen en lessen door kunnen blijven gaan mits de anderhalve meter afstand, voor personen vanaf 13 jaar, gewaarborgd blijft. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, zoals bijvoorbeeld bij voltige of paardrijden voor mensen met een beperking. Op- en afzadelen hoort bij paardrijden als sportactiviteit.

De sportsector is vrijgesteld van de maximum aantallen van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Ook de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen geldt niet voor een sportteam tijdens de beoefening van de sport.

Voorafgaand en na afloop van een training of les houden ruiters van 13 jaar en ouder anderhalve meter afstand tot elkaar en anderen en geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen wél. Het is de bedoeling dat ruiters de accommodatie na hun training of les zo spoedig mogelijk verlaten.

Geen publiek bij wedstrijden, trainingen en lessen
Wedstrijden en evenementen in de paardensport zijn toegestaan. Vanaf 29 september 18.00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn, alleen noodzakelijke begeleiding voor de uitoefening van de sport. Dat betekent dat ouders vanaf die datum dus ook niet meer naar trainingen en lessen van hun kinderen mogen kijken. Ouders en/of begeleiders kunnen tussendoor naar huis gaan of bijvoorbeeld in de auto wachten.

Per ruiter mogen alleen noodzakelijke begeleiders mee naar een wedstrijd. Wij adviseren maximaal één begeleider per ruiter toe te staan. Een begeleider valt niet onder de regel voor toeschouwers en mag dus blijven tijdens de wedstrijd. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen.

Wedstrijden
Wedstrijden mogen doorgaan. Wij adviseren dit zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, indien mogelijk en verantwoord. Reglementair mogen zowel indoor als outdoor wedstrijden het gehele jaar worden georganiseerd. Uitgangspunt is dat we zorgen voor een veilige sportomgeving voor zowel organisatie, vrijwilligers, officials als deelnemers. Stel dus de maatregelen van de overheid en de veilige sportbeoefening voor ruiter en paard, voorop in de afwegingen die gemaakt worden.

De ontwikkelingen volgen elkaar momenteel snel op. Organiseer je een wedstrijd? Ga na welke lokale maatregelen gelden, naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd. Door de veiligheidsregio’s en gemeenten kunnen lokaal andere regels ingesteld worden. Klik hier voor een overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Prijsuitreiking

Sporters moeten na de sportactiviteit de accommodatie zo snel mogelijk verlaten, een fysieke prijsuitreiking is voor de komende drie weken, dus niet mogelijk. Een prijsuitreiking kan bijvoorbeeld wel online plaatsvinden via een live stream. Ook kunnen prijzen op een later moment afgehaald worden, nagezonden worden of prijzengeld kan worden overgemaakt.

Maak vooraf bekend aan deelnemers hoe zij de uitslag ontvangen. Je kunt bijvoorbeeld uitslagen publiceren via de website van de organisatie of deelnemers een uitslag toesturen via mail of WhatsApp.

Sportkantines en horeca
Sportkantines én horeca bij verenigingen en commerciële sportaanbieders moeten vanaf 29 september 18.00 uur voor 3 weken gesloten worden. Dit geldt voor alle horeca die aan een sportgelegenheid verbonden is.

Organisatie ALV’s verenigingen
Wij adviseren ALV’s online plaats te laten vinden indien niet voldaan kan worden aan de maximale groepsgrootte van 30 personen en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Binnen de Corona spoedwet kan de voorjaars ALV georganiseerd worden tot eind oktober. De kennissheet ALV in Corona tijd, is te vinden op https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/corona-en-paardensport.

Alertheid
Het is duidelijk dat het aantal besmettingen stijgt en er aangepaste regels nodig zijn om het virus in te perken. We moeten koesteren dat trainingen, lessen en wedstrijden in onze hippische sector in grote lijnen op dezelfde wijze door kunnen gaan. Dit kan alleen indien wij ons allen aan deze maatregelen (blijven) houden. Blijf alert op het bewaren van afstand en de hygiëne de komende weken. Zorg voor een gezondheidscheck voor aanvang van de training of wedstrijd, dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.

Steunpakket voor sportaanbieders
Vorige week werd een steunpakket voor verenigingen bekend gemaakt. Hier kan tot 11 oktober aanspraak op worden gemaakt. Lees hier hoe je daar gebruik van kunt maken.

Daarnaast kondigde het kabinet een aangepast steunpakket aan voor ondernemers. Hier is op het moment van publiceren van dit nieuwsbericht nog niks over bekend. Zodra hier meer over bekend is informeren wij sportaanbieders hierover via onze website en nieuwsbrief.

Communicatiepakket
Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen hebben de KNHS en FNRS op basis van het sportprotocol het in het voorjaar ontwikkelde communicatiepakket aangepast met voorlichtingsmaterialen om veilig samen te kunnen paardrijden. Het pakket bevat posters met richtlijnen voor paardensportaccommodaties. Deze zijn te downloaden via deze link en via MijnKNHS.

NK Eventing tijdens Dutch Open Eventing in Kronenberg

Dutch Open Eventing organiseert van 28 oktober tot en met 1 november een internationale eventingwedstrijd op de terreinen van Grandorse en Equestrian Centre de Peelbergen. Deze editie gaat, door het wegvallen van een groot deel van de wedstrijdkalender, gecombineerd worden met het Nederlands Kampioenschap eventing. Hiermee wordt het eventing seizoen alsnog groots afgesloten.

Afgelopen augustus werd op de faciliteiten van Grandorse en Equestrian Centre de Peelbergen de eerste internationale wedstrijd van 2020 op Nederlands grondgebied georganiseerd. In strak overleg met de gemeente, de accommodatie, het team en in navolging van de regels opgesteld door de Nederlandse overheid en het RIVM vond er een succesvol evenement plaats, waarbij ruim 450 combinaties uit 15 verschillende landen aan de start verschenen. Een uitermate geschikte locatie dus om het Nederlands Kampioenschap te faciliteren.

De organisatie is erg blij dat zij het vertrouwen hebben gekregen om naast de internationale wedstrijd van Dutch Open Eventing ook het NK te mogen organiseren. Thomas van Heel, directeur van Dutch Open Eventing, legt uit: “Ik ben blij dat we door de goede samenwerking met alle betrokken partijen het Nederlands Kampioenschap alsnog kunnen realiseren. Het is voor iedereen natuurlijk jammer dat Boekelo geen doorgang kan vinden, maar op een fantastische accommodatie als Equestrian Centre de Peelbergen, met het nieuwe cross country traject en een sterk deelnemersveld belooft het een waardige afsluiting van het eventing seizoen 2020 te worden”.

Ook de KNHS is erg enthousiast dat Dutch Open Eventing de kans ziet om het NK te organiseren. Iris Boelhouwer, de nieuwe technisch directeur van de KNHS, vertelt: “Het is natuurlijk heel zonde dat het geweldige evenement in Boekelo door de corona crisis dit jaar niet door kan gaan, maar we zijn blij Dutch Open Eventing de handschoen heeft opgepakt. Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg is een geweldige accommodatie en dat geeft een perfecte basis voor een mooi NK dit jaar. Het is de eerste keer dat er op deze plek een zogenaamde lange vier*, waarover het NK gaat, wordt georganiseerd. De wedstrijden eerder dit jaar in Kronenberg hebben al laten zien dat er veel mogelijkheden zijn. Het is fijn voor alle ruiters dat we nu in alle Olympische- en Paralympische paardensport disciplines toch een NK 2020 hebben.”

Categorieën

Voor de wedstrijden zijn er verschillende categorieën uitgeschreven. Voor de tweede wedstrijd van Dutch Open Evening zijn dat:

CCI1*-intro
CCI2*-S
CCIP2*L
CCI3*-S
CCI4*-L
Het Nederlands kampioenschap wordt verreden over de CCI4*L.

Nieuwe eventing route

Met het oog op de toekomst en de ambitie om in de toekomst een CCI5* wedstrijd te organiseren, is er afgelopen winter gestart met het aanleggen van een nieuwe eventing route in Kronenberg. De route is ontworpen door Gert Boonzaaijer en gerealiseerd in samenwerking met de gemeente en Grandorse. De wedstrijd in oktober zal gereden worden over deze route. Tijdens de wedstrijd van augustus was de baan in gebruik genomen met veel lovende reacties van ruiters als gevolg.

Het protocol

Dutch Open Eventing steunt alle maatregelen die de gezondheid van iedereen waarborgt en volgt hierbij de regels van het RIVM en de Nederlandse overheid. Om voor ieders gezondheid en veiligheid te kunnen zorgen, heeft de organisatie in samenwerking met de gemeente en accommodatie een protocol opgesteld om zo de doorgang van Dutch Open Eventing 2020 te realiseren. In overleg met alle betrokken partijen zal er zeer beperkt kaartverkoop zijn, de kaartverkoop gaat van start op woensdag 2 september om 10.00 via http://bitly.ws/9A4F

Verkorte opleiding tot Aspirant Instructeur

Op de locatie van Equestrian Centre de Peelbergen kunnen ruiters die minimaal Z-geklasseerd zijn in de disciplines dressuur of springen, een verkorte opleiding tot Aspirant Instructeur Allround volgen. Middels vrijstellingen is het opleidingstraject verkort van zes naar ongeveer drie maanden. 

Beschikbaarheid van voldoende deskundige en bevoegde instructeurs in de regio is van groot belang voor de ontwikkeling van de paardensport. In Limburg zijn ten opzichte van andere provincies minder instructeurs bevoegd en wij zien uitdagingen en kansen voor het verbeteren van het lesaanbod in de regio. Instructeurs spelen daarin een hele belangrijke rol. De Stichting Limburg Paardensport faciliteert daarom in samenwerking met de KNHS en CITAVERDE College nu allereerst een verkort opleidingstraject speciaal voor ruiters die minimaal Z-geklasseerd zijn in de disciplines springen of dressuur.

Bij voldoende deelname start het verkorte opleidingstraject Aspirant instructeur in oktober. De planning van de cursusdagen ziet er als volgt uit:

– Dinsdag 13 oktober – Startdag met uitleg van de opleiding en theorie

– Dinsdag 27 oktober – facultatief theorie en praktijk

– Dinsdag 24 november – theorietoetsen en portfolio inleveren

– Dinsdag 12 januari – eventuele herkansing theorietoetsen

– Dinsdag 26 januari – praktijktoetsen

Kijk hier voor meer informatie over de KNHS-instructeursopleidingen: https://www.knhs.nl/instructeurs/ en meld je aan via academy@knhs.nl. De organisatie is in handen van de KNHS en daar kun je terecht met al je vragen. De deelnamekosten bedragen € 575,-. Bij voldoende deelname zullen ook vervolgopleidingen aangeboden gaan worden.

 

Wedstrijden vanaf 1 juli a.s. weer toegestaan!

Woensdagavond 24 juni jl. heeft het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd waaronder het weer toestaan van wedstrijden per 1 juli. Dit is fantastisch nieuws voor onze mooie paardensport!

NOC*NSF werkt momenteel aan de uitwerking van de aangekondigde versoepelingen. Zodra we hieromtrent meer informatie over hebben zullen we hierover via de website communiceren. Vooruitlopend hierop delen we al wel vast onderstaande informatie met jullie.

Wat betekent dit besluit voor wedstrijdorganisaties?
Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden, uiteraard met in achtneming van alle richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Wedstrijdorganisaties kunnen weer conform de kalenderprocedure via Mijn KNHS een wedstrijd aanvragen bij de regio**(Wel vragen we de regio’s/mendistricten coulant om te gaan met het aantal activiteiten/wedstrijden op dezelfde datum tot 1 oktober 2020)

Organisaties die al een vraagprogramma hebben ingediend voor een beoordelings-of meetmoment kunnen desgewenst deze vanaf heden t/m 30 juni zelf via Mijn KNHS aanpassen naar een wedstrijd. Na 30 juni kan de organisatie zelf geen aanpassingen meer doen aan een goedgekeurd vraagprogramma. Indien er al inschrijvingen gekoppeld zijn aan het vraagprogramma blijven deze behouden. Wanneer een wedstrijdorganisatie het vraagprogramma wijzigt is het belangrijk om de deelnemers, die zich al hebben ingeschreven, per e-mail over de wijzigingen te informeren. Worden de voorwaarden in het vraagprogramma aangepast dan moeten de deelnemers de mogelijkheid krijgen om kosteloos af te melden. Advies is om in de informatie e-mail een redelijke termijn te benoemen waarbinnen de deelnemer de mogelijkheid heeft kosteloos af te melden.

Tot 1 september blijft de mogelijkheid bestaan beoordelings-en meetmomenten te organiseren.

Vanaf 1 juli zal de KNHS voor zowel de beoordelings- en meetmomenten als de reguliere wedstrijden wedstrijdafdracht in rekening brengen. Wedstrijdorganisaties die via Mijn KNHS het online inschrijfgeld innen zullen niet separaat wedstrijdafdracht in rekening gebracht krijgen.

Wat betekent dit besluit voor deelnemers?

Deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor een beoordelings- of meetmoment wordt aangeraden via Mijn KNHS het vraagprogramma te raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Indien de wijziging van het vraagprogramma aanleiding is om de inschrijving te annuleren kan de deelnemer dit via Mijn KNHS doen. Als de sluitingsdatum verstreken is kan er contact opgenomen worden met de organisatie.

Voorwaarden vanuit de KNHS

· Te allen tijde dienen de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM in achtgenomen te worden
· Vanwege de regie functie van de KNHS moeten alle inschrijving via Mijn KNHS of door een KNHS goedgekeurd systeem gedaan worden
· De korting van 50% op het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS wordt verlengd tot 1 januari 2021
· Een dringend advies aan wedstrijdorganisaties, zorg in lijn met de richtlijnen van het RIVM voor een online betaalmogelijkheid voor het innen van inschrijfgeld. Dit kan o.a. via Mijn KNHS.

Beoordelings- en meetmomenten vanaf 1 juni mogelijk

Vanaf 1 juni is het mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren. De sportaanbieder die een beoordelings- en meetmoment wil organiseren kan dit evenement via MijnKNHS aanvragen. De Regio Limburg zal de aanvraag via MijnKNHS volgens de huidige procedure accorderen.
Enkele voorbeelden van beoordelings- en meetmomenten:

19-20-21 juni RV Sportvrienden Bocholtz
21 juni RSC Cadans Venray
28 juni PC Lottum-Lottum
12 en 17 juli RV Ons Genoegen Heijen
18 en 19 juli RV Sportvrienden Bocholtz

Helaas zijn alle KNHS wedstrijden tot en met 1 september 2020 afgelast.

Volg via de link in onderstaand bericht de laatste informatie en beschikbare protocollen omtrent het coronavirus.

Beoordelings- en meetmomenten

Tot 1 september zijn wedstrijden/competities verboden. Met de maatregelen vanuit de overheid is het wel mogelijk om activiteiten te organiseren. Er mag geenszins sprake zijn van een wedstrijd, dit wil zeggen geen klassement/ranking en geen prijzen, maar wel een individuele beoordeling welke voor winstpunten in aanmerking kan komen. We gaan deze activiteiten beoordelings- en meetmomenten noemen.

 

Om deze beoordelings- en meetmomenten mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur omdat die goed functioneert. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om als KNHS regie te houden en de activiteiten voor winstpunten te laten tellen. De KNHS-wedstrijdkalender is omgedoopt tot de KNHS kalender. Alle reeds goedgekeurde vraagprogramma’s van wedstrijden tot 1 september zullen door ons geannuleerd worden. Dit doen we enerzijds omdat dit wedstrijden zijn en die dus niet zijn toegestaan, maar anderzijds ook voor het overzicht. Deelnemers moeten zich onder de nieuwe voorwaarden inschrijven voor een activiteit.  

Sportaanbieders die een beoordelings- of meetmoment willen organiseren kunnen deze, vanaf dinsdag 26 mei 13u, via Mijn KNHS aanvragen**. Deze worden (zoveel als mogelijk) op basis van de bestaande kalenderprocedure door de regio/ het mendistrict in behandeling genomen. Wel vragen we de regio’s/mendistricten coulant om te gaan met het aantal activiteiten op dezelfde datum. Wij verwachten dat vanwege alle voorzorgsmaatregelen en voorschriften het aantal deelnemers aan deze activiteiten lager zal zijn dan op een reguliere wedstrijd. Activiteiten zijn kleinschaliger dan gebruikelijk en als er op meerdere locaties activiteiten zijn, blijven de reisbewegingen ook beperkt.

 

Richtlijnen RIVM en voorschriften lokale overheid

Voor alles geldt uiteraard dat de RIVM-richtlijnen in acht genomen moeten worden en dat de lokale overheid (gemeente) uiteindelijk leidend is of iets wel of niet is toegestaan. Om die reden kunnen er regionale verschillen ontstaan omdat iets van gemeente A wel mag en hetzelfde binnen de gemeente B niet is toegestaan. Daar ontkomen we niet aan.

Het zorgdragen hiervoor is de verantwoordelijkheid van de sportaanbieder! De controle en eventuele handhaving op de naleving hiervan is in handen van de gemeente.

 

Sportaanbieders vinden alle informatie en beschikbare protocollen hier (link: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/coronavirus-en-paardensport/) op onze website.

 

Wij zijn er van overtuigd dat met deze verruimingen er meer mogelijkheden ontstaan voor paardensporters en hopen daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van sporters en paarden in deze bijzondere tijd.

Nieuwe inschrijfprocedure voor organisatie van wedstrijden

We hopen dat we in het indoorseizoen weer volop wedstrijden kunnen organiseren en mogen genieten van onze mooie sport.
De procedure voor het aanvragen van indoorwedstrijden is gewijzigd. Verenigingen die al de wedstrijd hebben doorgegeven per mail, moeten deze ook via deze procedure aanvragen!

Aanvragen wedstrijd:

– VIA MIJNKNHS kun je tot uiterlijk 10 mei de wedstrijd aanmaken (zie deze link voor de instructie)
– Als Regio hebben we dan een totaaloverzicht van alle aangevraagde wedstrijden
– In de kalendervergadering met de organiserende verengingen kunnen nog wijzigingen volgen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de beperkingen, plannen we deze vergadering.
– De KNHS verwerkt deze wijzigingen en zet de wedstrijd in concept klaar voor de organisatie
– De vereniging kan de wedstrijd verder afmaken.

Bij vragen over de nieuwe procedure kan contact opgenomen worden met Marjo Jeurissen via secretariaat@knhsregiolimburg.nl.

Jaarverslag 2019

Zoals bij jullie allemaal bekend heeft, wegens de Corona-crisis, onze Algemene Ledenvergadering niet kunnen plaatsvinden in mei jl. Graag willen we jullie via deze weg het Jaarverslag van 2019 aanbieden. Zie onderstaande downloadlink:

Jaarverslag 2019

We hopen jullie allen te zien tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 november a.s., meer informatie volgt.
Bovenstaande datum is uiteraard onder voorbehoud.

Regiokampioenschappen outdoor 2020

Beste wedstrijdruiters,

De Corona-crisis gooit ook helaas voor de wedstrijdsporters onder ons behoorlijk wat roet in het eten. Alle vergunning plichtige evenementen zijn tot 1 september van overheidswege geschrapt.
Dat betekent dat we nagenoeg een volledig outdoor-seizoen zullen missen. Hoewel de meesten van jullie gewoon blijven doortrainen, kunnen jullie niet de competitie met elkaar aangaan. Dat is zuur, maar onze gezondheid staat voorop.
Ten aanzien van de Regiokampioenschappen die gepland stonden op 1 en 2 augustus te Reuver, gelden dezelfde maatregelen, waardoor deze ook afgelast zijn. De Regio en de organisatie van de kampioenschappen hebben besloten deze ook niet op een later tijdstip te organiseren. Al eerder heeft de KNHS besloten om de Hippiade 2020 af te gelasten. Gelukkig zijn de beperkingen voor onze jeugdruiters al deels versoepeld. Dat is op zich een goed teken. Het blijft vooralsnog onzeker of en in hoeverre de komende indoorwedstrijden vanaf oktober 2020 ook nog door de Corona-crisis geraakt zullen worden. We zullen er rekening mee moeten houden dat het waarschijnlijk niet meer wordt, zoals het voorheen was. Als de 1,5 meter-cultuur blijft bestaan, zullen we daar op moeten inspelen. Maar hoe? Daar zullen we ons samen met jullie op moeten gaan beraden. Al met al onzekere tijden voor zowel organiserende verenigingen, ruiters als ook voor ons als Regiobestuur.

Al met al hopen dat we toch in het indoorseizoen weer volop samen met jullie te mogen genieten van onze mooie sport!

Houd rekening met elkaar en blijf allen gezond!

Het Regiobestuur

Noodloket ondernemers ook voor sportverenigingen en ondernemers in de sport

Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Op basis van KVK SBI-code wordt gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Hiervoor moet een onderneming met de juiste SBI-code ingeschreven staan als hoofdactiviteit bij de KvK. Bij een aantal manegehouders staat de activiteit ‘manege’ op de tweede plaats, waardoor helaas niet direct aanspraak kan worden gemaakt op deze regeling. Staat de hoofdactiviteit onder een andere SBI-code geregistreerd? Er is vanuit het ministerie begrip voor dat sommige organisaties hierdoor tussen wal en schip dreigen te vallen. Je kunt dit melden bij RVO.nl. Zij beoordelen individuele situaties. Hierna mag alsnog de aanvraag ingediend worden.

Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is. Hierbij geldt als extra eis dat het privéadres niet gelijk mag zijn aan het vestigingsadres van het bedrijf. Dit is helaas voor veel paardenbedrijven niet haalbaar aangezien zij vaak bij hun bedrijf op dezelfde locatie wonen. De FNRS is druk bezig om hiervoor, net als bij horecaondernemingen, een uitzondering te bepleiten.

Aanvragen tegemoetkoming
Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kun je ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

NOC*NSF is nog aan het bekijken in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers met deze regeling geholpen zijn. Samen met sportbonden, waaronder de KNHS, partners in de sport en in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er gewerkt aan het zoveel mogelijk beperken van de schade van de coronacrisis aan de sportinfrastructuur in Nederland.

Bron: NOC*NSF en KNHS Ermelo