Algemene Ledenvergadering 2021

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 1 november 2021 om 20.00 uur in Baexheimerhof, Kerkstraat 1a te Baexem. Let op: hier wordt gevraagd naar je QR-code of een negatief testbewijs!

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 10 mei 2021 (bijlage)
4. Bestuur:
Het bestuur draagt Hans Sterk voor als voorzitter van de KNHS Regio Limburg
5. Vaststellen nieuwe Statuten. De KNHS heeft voor de Regio de Statuten herzien. Deze Statuten sluiten aan bij de KNHS-statuten en het Algemeen Reglement en er is rekening gehouden met de WBTR.
6. Begroting 2022
7. Jaarplan 2022
8. Nieuws van Foraleden
9. Presentatie lopende zaken door onze sportbond de KNHS
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Iedereen is van harte uitgenodigd.
Houd rekening met de geldende corona-maatregelen.

KNHS Recreatie Ideënbus

Elk jaar mag de Commissie Recreatie van de KNHS Regio Limburg nieuwe, leuke en creatieve evenementen financieel ondersteunen. Dat geldt dan in het bijzonder de recreatieve evenementen. Iedereen kent wel de paardenzegeningen, de smulritten, de oriëntatietochten. Maar we denken dat er meer onder de zon is, want de recreatieve ruiters onder ons zijn absoluut in de meerderheid. Daarom nodigt de Commissie Recreatie organisaties uit om nieuwe evenementen te organiseren voor de recreatie-ruiter. Dus, ben je bezig met zo’n evenement of zijn de plannen in een vergevorderd stadium: Laat het ons weten! Wij zorgen met een financiële bijdrage dat de organisatie van zo’n evenement iets makkelijker wordt. Stuur je idee of evenement aan ons foralid Recreatie KNHS Limburg via e-mailadres: wilmavanosch@home.nl en wie weet mag de organisatie zich verheugen op een cadeautje van de Regio.

 

 

Regio Kampioenschappen Outdoor en selectie Meetmomenten

Zoals reeds eerder gemeld is het op dit moment nog niet toegestaan om wedstrijden te organiseren. Het bestuur van de KNHS Regio Limburg heeft daarom besloten om voor de selectie voor deelname aan de Regio Kampioenschappen de resultaten van zogenaamde meetmomenten te gebruiken. Het outdoor regiokampioenschap wordt daarom vooralsnog als meetmoment georganiseerd, onder de naam Regionaal Meetmoment Limburg. Geen klassement (alleen naar de Regio en summiere publicatie van de behaalde resultaten op startvolgorde/afgevaardigden) en de beste afvaardigen naar de Hippiade. Als te zijner tijd blijkt dat we toch een gewone wedstrijd mogen organiseren, zullen we de naam kampioenschap weer gaan gebruiken, de uitslagen publiceren en onze kampioenen huldigen.

Algemeen

 • Het KNHS Kampioensreglement is van toepassing. Zie: https://hippiade.nl/media/5925/kampioenschapsreglement-hippiade-2021.pdf
 • Informatie over het Regionaal meetmoment Limburg en het goedgekeurde vraagprogramma wordt zsm op de website van de regio (www.knhsregiolimburg.nl) en de Facebook pagina gepubliceerd.
 • Springen paarden en pony’s: 24 en 25 juli 2021 (evt. 23 juli avond): vrije inschrijving via MijnKNHS.
 • Dressuur paarden en pony’s: 30 en 31 juli en 1 augustus 2021 (30 juli avond): pony’s vrije inschrijving via MijnKNHS, paarden selectie.

Inschrijven Regionaal Meetmoment Limburg

Voor Springen Pony’s en Paarden  alsook Dressuur Pony’s geldt een vrije inschrijving (dus geen verplichte meetmomenten als selectie). Voor alles geldt: vol=vol

 • Springen Pony’s en Paarden: inschrijven vanaf 1 juli
 • Dressuur Pony’s: inschrijven vanaf 13 juli

Selectie voor het Regionaal Meetmoment Limburg geldt alléén voor Dressuur Paarden!! Dat betekent dat je alleen door deelname aan de meetmomenten uit de onderstaande lijst, je kunt selecteren voor het Regionaal Meetmoment Limburg. Je mag uiteraard zelf bepalen voor welk meetmoment je binnen de Regio Limburg inschrijft. De organisatie bepaalt zelf of een inschrijving wordt geaccepteerd (vol=vol).

Details

Om het aantal mensen dat gelijktijdig op het terrein aanwezig is te beperken, geldt e.e.a. conform de Hippiade het volgende:

 • Springen: 1 parcours met ingesloten barrage
 • Dressuur: 1 proef (per klasse 1 ring), géén Kür op muziek
 • Geen afdelingsdressuur
 • 2 juryleden per ring (ook Z)
 • Geen publiek, begeleiding (1 of 2 personen) is toegestaan
 • Afhaalhoreca en terras is toegestaan
 • Geen prijzen en prijsuitreiking
 • Resultaat telt mee voor winstpunten
 • Punten worden meteen bekend gemaakt en protocollen direct uitgereikt
 • Inschrijfgeld Pony’s: €10,- Paarden €15,-
 • Inschrijven via MijnKNHS (indien account Regio niet mogelijk is, dan via account HSV de Paardenvriend Reuver)

Meetmomenten Paarden dressuur (selectie)

 • 30 mei Lottum
 • 5 en 6 juni Reuver
 • 12 juni Meerlo
 • 18 t/m 20 juni Bocholtz
 • 20 juni Maasbree
 • 25 t/m 27 juni  Landgraaf
 • 26 en 27 juni Velden
 • 3 en 4 juli Grubbenvorst
 • 9 t/m 11 juli Helden

Hoe wordt geselecteerd

 • Alleen de eerste proef op een meetmoment telt mee voor de selectie.
 • Een combinatie is alleen dan startgerechtigd op het regio-meetmoment als twee keer minimaal 64% is gehaald op een selectie-meetmoment op twee verschillende locaties. Voor de klassen B t/m M2 betekent dat een score van minimaal 192 punten. Voor de Z klassen betekent dit een score van minimaal 64%.
 • De combinaties (Paarden Dressuur) met de hoogste gemiddelde score over 2 meetmomenten mogen tijdens het Regio-meetmoment starten. Indien de laatste plek een ex-aequo is, mogen al deze combinaties starten.

Maximaal aantal combinaties tijdens het Regiomoment

 • B-28 combinaties
 • L1-28 combinaties
 • L2-28 combinaties
 • M1-28 combinaties
 • M2-20 combinaties
 • Z1-24 combinaties
 • Z2-24 combinaties
 • ZZL- 16 combinaties

En verder

 • Wie niet bij het betreffende aantal beste combinaties hoort, wordt automatisch op de reservelijst geplaatst.
 • De regio zal regelmatig een tussenstand plaatsen op de website.
 • Het bestuur van de KNHS Regio Limburg heeft het recht om bij onvoldoende deelname -doordat de minimale 64%-grens niet is gehaald- het percentage naar beneden bij te stellen.
 • Combinaties die willen starten op het regio-meetmoment (ook reserves), moeten zich vóór sluitingsdatum inschrijven via Mijn KNHS. De combinatie moet een geldige KNHS-startpas hebben.
 • Als een reservecombinatie zich niet vóór sluitingsdatum heeft ingeschreven in Mijn KNHS, vervalt de startplek als er uitvallers zijn onder de geselecteerden.

Stel dat

Indien het kabinet nog voor 24 juli zou besluiten om de Corona maatregelen verder te versoepelen, zoals weer een echte wedstrijd kan worden georganiseerd en er bijvoorbeeld ook weer publiek aanwezig mag zijn, zal in overleg met de organisatie worden bekeken of dat, in verband met de noodzakelijke voorbereidingen ook voor de Regiokampioenschappen mogelijk is.

Houd in ieder geval de website van de regio en Facebook in de gaten.

Regiokampioenschappen outdoor 2021

Op basis van de laatste versoepelingen mogen er vanaf 19 mei as. weer beoordelings- en meetmomenten door verenigingen worden georganiseerd in de buitenlucht. Als alles gaat zoals door het kabinet wordt verwacht, zullen er vanaf 8 juni meer versoepelingen aan komen. Tot die tijd blijft het uiteraard reuze spannend.

Mochten er echter op basis van de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames geen verdere versoepelingen kunnen worden doorgevoerd, zullen de Regiokampioenschappen naar alle waarschijnlijkheid worden georganiseerd op basis van beoordelings- en meetmomenten. Dus dan nog steeds geen ‘echte’ wedstrijden en helaas ook geen prijsuitreiking!

Laten we hopen dat verdere versoepelingen het mogelijk maken om ook de Regiokampioenschappen op de gebruikelijke manier én met publiek te kunnen houden.

WBTR per 1 juli 2021

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dat geldt dus ook voor de KNHS, de regio’s en de individuele lidverenigingen. Gebruik de checklist  https://www.knhsregiolimburg.nl/wp-content/uploads/2021/05/Checklist-WBTR.pdf  om te bekijken of je aan de WBTR voldoet en zo nee, wat er allemaal dient te gebeuren om te voldoen aan de wet.

In de Ledenraad van de KNHS te Ermelo op 10 juni staat de WBTR op de agenda, hierna zal zo spoedig mogelijk de modelstatuten op de website komen.

ALV 10 mei 2021 gaat ‘live’

De Voorjaars-ALV komt eraan, maar helaas kunnen wij in verband met de Corona-beperkingen nog steeds niet fysiek bij elkaar komen.  Waar wij de vorige keer de Algemene Leden Vergadering (ALV) vooraf hebben opgenomen en uitgezonden, gaan wij dit keer live-streamen. Dat wil zeggen dat op 10 mei om 20.00 uur iedereen ‘aanwezig’ kan zijn bij de ALV. Vragen kunnen ook live gesteld en direct beantwoord worden.

Klik hier op de link: ‘live’ ALV  om rechtstreeks naar de ALV te gaan op YouTube.

Hierbij ontvangen jullie de agenda Agenda ALV 10 mei 2021 , de notulen van de ALV van 2 november 2020 ALV en NV op 2-11-2020 NOT alsook de realisatiecijfers 2020 en (nogmaals) de begroting 2021 Realisatie 2020 en begroting 2021 KNHS Regio Limburg.

Deze ALV staat ook in het teken van het reglementair afscheid van Geert van Wijlick (voorzitter) en Carin van de Pas (penningmeester), alsmede de presentatie van de nieuwe bestuursleden.

Wij hopen jullie allemaal te begroeten bij de ALV van 10 mei as.

Het Bestuur van de KNHS Regio Limburg

Toezichthouder dressuur per 1 april 2021 verplicht!

De KNHS  heeft per 1 april verplicht gesteld dat op iedere dressuurwedstrijd een toezichthouder op het voorterrein wordt aangesteld door de wedstrijdorganisatie. De toezichthouder let op het voorterrein op het welzijn van ruiter en paard, Fair play, veiligheid en natuurlijk de naleving van de regels bij bijvoorbeeld de optoming. Zo rijdt iedereen onder gelijke en plezierige omstandigheden en dat komt weer de kwaliteit en de sfeer op de wedstrijden ten goede.

Paardenwelzijn

Paardenwelzijn is een van onze speerpunten en hier is in de afgelopen jaren verscherpt op ingezet. Wij zetten met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in op een preventieve werking. Alle dressuurjuryleden kunnen door wedstrijdorganisaties gevraagd worden om toezicht te houden op het voorterrein. De toezichthouder is in de discipline springen al gebruikelijk. Wij adviseren naast springen en dressuur ook alle andere organisatoren van andere disciplines om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het voorterrein.

De toezichthouder

De toezichthouder dressuur is een jurylid in de discipline dressuur en wordt door de wedstrijdorganisatie gevraagd en betaald. De taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder zijn terug te lezen in het wedstrijdreglement dressuur artikel 125.

Goed toezicht zorgt voor een sportief wedstrijdverloop en voorkomt dat er zaken gebeuren die niet zijn toegestaan.

Taken toezichthouder:

 • Voorkomen dat er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn
 • Voorkomen dat er dingen gebeuren die kunnen escaleren tot gevaarlijke situaties
 • Optreden als er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden wordt verwezen naar de KNHS-site of klik op deze link: Toezichthouder dressuur

Stemmen op 3 nieuwe kandidaat bestuursleden

Beste leden,

Stem op onze kandidaat-bestuursleden!

Wij hebben als Regio Bestuur onlangs iedereen opgeroepen om zich kandidaat te stellen als lid van het bestuur. Dit vanwege het vertrek van zowel onze voorzitter Geert van Wijlick alsook onze penningmeester Carin van de Pas. Omdat ook de zittingstermijn van Giel van Herten volgend jaar verstrijkt, hebben wij de vertrouwenscommissie gevraagd niet naar 2 maar meteen al naar 3 geschikte kandidaten te kijken.

De vertrouwenscommissie heeft inmiddels 3 kandidaten voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur, te weten Remco Zuidam, Veronique Cuijpers en Tim Blijlevens. Deze kandidaten hebben ook de voorkeur van het bestuur en wij vragen jullie of je het eens bent met deze voordracht.

Daarom heeft elk individueel lid van KNHS regio Limburg 3 afzonderlijke mails ontvangen om te stemmen op deze door het bestuur voorgedragen kandidaten. Ben je in het bezit van meerdere lidmaatschappen, dan krijg je 3 mails pér lidmaatschap. Dus bij 2 lidmaatschappen krijg je 2 x 3 stem-uitnodigingen van Accountmanagement KNHS en niet via het secretariaat van de regio. De KNHS te Ermelo faciliteert namelijk deze stemming.

LET OP: Je moet daarom voor elke kandidaat jouw keuze bekend maken, dus:

0 JA als je het eens bent met de voordracht of

0 NEE als je niet wil dat deze persoon in het bestuur komt.

Stemmen kan tot en met maandag 3 mei as. De stemmen worden door de KNHS in Ermelo verzameld en op 10 mei wordt de uitslag bekend gemaakt tijdens de (online) ALV.

NB

Het regiobestuur heeft geen inzage wie zijn/haar stem heeft uitgebracht. Wij krijgen alleen het aantal ja en nee-stemmen per kandidaat te horen!!

 

Bedankt voor je stem!

Met vriendelijke groet,

 

KNHS Regio Limburg

KNHS Regio Limburg zoekt versterking in het vertellen van de mooiste verhalen die er zijn…

KNHS Regio Limburg zoekt enthousiaste paardensportliefhebbers, die bereid zijn om op een eigentijdse en aantrekkelijke wijze een bijdrage te leveren aan de communicatie met onze leden.

Of het nu uitslagen van wedstrijden zijn, een leuk verslag van een evenement, een (beeld)verslag van een ruiter, de allermooiste routes door de bossen, een succesverhaal van een Limburgse stal eigenaar of een opleiding uit de sector; stuk voor stuk kent de paardensector in Limburg prachtige momenten die het verdienen om gedeeld te worden.

Vind jij het leuk om deze verhalen met de hele sector te delen? Kom de communicatiecommissie van de KNHS Regio Limburg versterken en draag bij aan ons succesverhaal!

Handig als je een beetje leuk kunt schrijven, ervaring hebt met het maken van foto en/of filmpjes en de social media-kanalen kent en gebruikt.

Meld je vóór 1 maart as. aan bij Noortje Levels via communicatie.knhsregiolimburg@gmail.com.

Update Regiokampioenschappen indoor 2020/2021

Beste ruiters,

De verlenging van de coronamaatregelen betekent dat ook de forse beperkingen voor de paardensector met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021. Ook na deze datum is het niet zeker dat er weer wedstrijden, laat staan ‘normale’ wedstrijden verreden kunnen worden. Wij vinden het daarom niet langer verantwoord om de beslissing over de kampioenschappen nog verder uit te stellen. Op grond hiervan is in overleg met de organiserende verenigingen besloten zowel de selecties alsook de Regiokampioenschappen Indoor af te gelasten. De berichten die ons bereiken van andere regio’s, is dat zij zich eenzelfde standpunt innemen.

Wij verwachten dat ook de KNHS-Indoorkampioenschappen zullen worden afgelast. Bijzonder zuur voor alle betrokkenen, maar zeker voor onze wedstrijdruiters, maar wij kunnen helaas niet anders. Samen hopen wij op betere omstandigheden en vestigen onze hoop op een bijzonder mooi en virusvrij outdoor seizoen.

Bestuur Regio Limburg