Voorjaarstrainingen ponyruiters dressuur en dressuurmatig springen

De werkgroep Educatie KNHS Regio Limburg biedt een voorjaarsprogramma aan in samenwerking met enkele gerenommeerde dresuur en springtrainers uit de regio om de rijvaardigheid van combinaties in het parcours en de dressurring verder te optimaliseren gebaseerd op de aandachtspunten van de officials vanuit de wedstrijden de afgelopen periode.

Hiervoor zal er gestart worden met 5 trainingen dressuurmatig springen en 5 trainingen dressuur in mei. Om de verbinding met de eigen instructeurs te behouden en een actieve dialoog te voeren is het wenselijk dat iedere combinatie zijn eigen instructeur meebrengt bij minimaal 1 training.

Doelgroep

 • Alle pony springruiters tot en met 18 jaar minimaal B- niveau
 • Alle pony dressuur ruiters tot en met 18 jaar minimaal B- niveau.

Instructeurs Springen

 • Robbert Ehrens 1.50m ruiter (voor combinaties uit Midden en Zuid-Limburg)
 • Liza Houwen- Tiebot 1.50m amazone (voor combinaties uit Noord Limburg)

Groepsgrootte maximaal 4 ruiters per uur om voldoende individuele aandacht en kwaliteit te kunnen bieden.

Instructeurs Dressuur

 • Trudi Houwen (Lichte Tour Amazone en TC 5 trainer) voor combinaties uit Noord- Limburg
 • Hub Houben (GP ruiter en TC 5 trainer) voor combinaties uit Midden en Zuid Limburg
 • Jenny Schreven (GP amazone en TC 5 trainer) voor combinaties uit Midden en Zuid Limburg

Groepsgrootte maximaal 2 combinaties per 45 minuten/ 3 combinaties per uur om voldoende individuele aandacht en kwaliteit te kunnen bieden.

De definitieve groepsindeling  en locatie wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen bepaald.

Kosten

 • Eigen bijdrage van EUR 15,– per les (5 lessen vooraf te voldoen, mogelijkheid tot restitutie bij overmacht deelnemer).

Inschrijving

Klassenindeling SPRINGEN kampioenschappen 2022

Deze klassen worden zowel op de Hippiade als de Regiokampioenschappen uitgeschreven.

Regiokampioenschappen Outdoor/Hippiade Outdoor 2022 update

Regiokampioenschappen Limburg outdoor 2022

Organisatie Ruitersport Vereniging Venray

Locatie Hippisch Centrum Hermkushof Merselo

Springen 23-24 juli paarden en pony’s

Dressuur 30-31 juli paarden en pony’s

Hippiade 2022

Week 33+34: zie https://www.hippiade.nl/programma/ voor het (voorlopige) programma.

Klik HIER voor het kampioenschapsreglement (zowel voor het RK als de Hippiade) met de belangrijkste wijzigingen.

Vacature Leden voor Sportforum Dressuur-Springen-Recreatie

Indoor KNHS Kampioenschappen 2022

🎉 De KNHS Indoorkampioenschappen gaan vrijdag van start! 🥳
Het was lang onzeker of de jaarlijkse KNHS Indoorkampioenschappen dit jaar wél door konden gaan, maar aanstaande vrijdag 4 maart is het dan toch zover! 🤩 Het belooft een geweldig feest in Ermelo te worden met de beste dressuur- en springruiters uit de basissport van Nederland! Sportliefhebbers en toeschouwers hoeven niets te missen want alles is live volgen met een livestream op Clipmyhorse.tv. 🎥
Klik HIER voor het programma, startlijsten, uitslagen, etc.

 

!Te rijden dressuurproeven tijdens KNHS-Indoorkampioenschappen!

Per 1 april a.s. gaan de nieuwe dressuurproeven in. Dit geldt niet voor de KNHS-Indoorkampioenschappen. Tijdens de KNHS-Indoorkampioenschappen worden de dressuurproeven gereden uit het KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2016.

Als je het kampioenschap rijdt op 1 of 2 april let dan bij het inschrijven alleen op de klasse en niet op het proefnummer dat er bijstaat.

De proeven voor de KNHS-kampioenschappen op 1 en 2 april, uit KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2016, zijn:

Klasse B          proef  6
Klasse L1         proef 10
Klasse L2         proef 14
Klasse M1        proef 18
Klasse M2        proef 22

Dressuurproeven vanaf 1 april 2022

De nieuwe dressuurproeven staan op www.mijnknhs.nl (inloggen).
Linkjes naar disciplinereglementen etc. staan onder OVERIGE op deze site.

Algemene Ledenvergadering 2021

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 1 november 2021 om 20.00 uur in Baexheimerhof, Kerkstraat 1a te Baexem. Let op: hier wordt gevraagd naar je QR-code of een negatief testbewijs!

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 10 mei 2021 (bijlage)
4. Bestuur:
Het bestuur draagt Hans Sterk voor als voorzitter van de KNHS Regio Limburg
5. Vaststellen nieuwe Statuten. De KNHS heeft voor de Regio de Statuten herzien. Deze Statuten sluiten aan bij de KNHS-statuten en het Algemeen Reglement en er is rekening gehouden met de WBTR.
6. Begroting 2022
7. Jaarplan 2022
8. Nieuws van Foraleden
9. Presentatie lopende zaken door onze sportbond de KNHS
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Iedereen is van harte uitgenodigd.
Houd rekening met de geldende corona-maatregelen.

KNHS Recreatie Ideënbus

Elk jaar mag de Commissie Recreatie van de KNHS Regio Limburg nieuwe, leuke en creatieve evenementen financieel ondersteunen. Dat geldt dan in het bijzonder de recreatieve evenementen. Iedereen kent wel de paardenzegeningen, de smulritten, de oriëntatietochten. Maar we denken dat er meer onder de zon is, want de recreatieve ruiters onder ons zijn absoluut in de meerderheid. Daarom nodigt de Commissie Recreatie organisaties uit om nieuwe evenementen te organiseren voor de recreatie-ruiter. Dus, ben je bezig met zo’n evenement of zijn de plannen in een vergevorderd stadium: Laat het ons weten! Wij zorgen met een financiële bijdrage dat de organisatie van zo’n evenement iets makkelijker wordt. Stuur je idee of evenement aan ons foralid Recreatie KNHS Limburg via e-mailadres: wilmavanosch@home.nl en wie weet mag de organisatie zich verheugen op een cadeautje van de Regio.

 

 

Regio Kampioenschappen Outdoor en selectie Meetmomenten

Zoals reeds eerder gemeld is het op dit moment nog niet toegestaan om wedstrijden te organiseren. Het bestuur van de KNHS Regio Limburg heeft daarom besloten om voor de selectie voor deelname aan de Regio Kampioenschappen de resultaten van zogenaamde meetmomenten te gebruiken. Het outdoor regiokampioenschap wordt daarom vooralsnog als meetmoment georganiseerd, onder de naam Regionaal Meetmoment Limburg. Geen klassement (alleen naar de Regio en summiere publicatie van de behaalde resultaten op startvolgorde/afgevaardigden) en de beste afvaardigen naar de Hippiade. Als te zijner tijd blijkt dat we toch een gewone wedstrijd mogen organiseren, zullen we de naam kampioenschap weer gaan gebruiken, de uitslagen publiceren en onze kampioenen huldigen.

Algemeen

 • Het KNHS Kampioensreglement is van toepassing. Zie: https://hippiade.nl/media/5925/kampioenschapsreglement-hippiade-2021.pdf
 • Informatie over het Regionaal meetmoment Limburg en het goedgekeurde vraagprogramma wordt zsm op de website van de regio (www.knhsregiolimburg.nl) en de Facebook pagina gepubliceerd.
 • Springen paarden en pony’s: 24 en 25 juli 2021 (evt. 23 juli avond): vrije inschrijving via MijnKNHS.
 • Dressuur paarden en pony’s: 30 en 31 juli en 1 augustus 2021 (30 juli avond): pony’s vrije inschrijving via MijnKNHS, paarden selectie.

Inschrijven Regionaal Meetmoment Limburg

Voor Springen Pony’s en Paarden  alsook Dressuur Pony’s geldt een vrije inschrijving (dus geen verplichte meetmomenten als selectie). Voor alles geldt: vol=vol

 • Springen Pony’s en Paarden: inschrijven vanaf 1 juli
 • Dressuur Pony’s: inschrijven vanaf 13 juli

Selectie voor het Regionaal Meetmoment Limburg geldt alléén voor Dressuur Paarden!! Dat betekent dat je alleen door deelname aan de meetmomenten uit de onderstaande lijst, je kunt selecteren voor het Regionaal Meetmoment Limburg. Je mag uiteraard zelf bepalen voor welk meetmoment je binnen de Regio Limburg inschrijft. De organisatie bepaalt zelf of een inschrijving wordt geaccepteerd (vol=vol).

Details

Om het aantal mensen dat gelijktijdig op het terrein aanwezig is te beperken, geldt e.e.a. conform de Hippiade het volgende:

 • Springen: 1 parcours met ingesloten barrage
 • Dressuur: 1 proef (per klasse 1 ring), géén Kür op muziek
 • Geen afdelingsdressuur
 • 2 juryleden per ring (ook Z)
 • Geen publiek, begeleiding (1 of 2 personen) is toegestaan
 • Afhaalhoreca en terras is toegestaan
 • Geen prijzen en prijsuitreiking
 • Resultaat telt mee voor winstpunten
 • Punten worden meteen bekend gemaakt en protocollen direct uitgereikt
 • Inschrijfgeld Pony’s: €10,- Paarden €15,-
 • Inschrijven via MijnKNHS (indien account Regio niet mogelijk is, dan via account HSV de Paardenvriend Reuver)

Meetmomenten Paarden dressuur (selectie)

 • 30 mei Lottum
 • 5 en 6 juni Reuver
 • 12 juni Meerlo
 • 18 t/m 20 juni Bocholtz
 • 20 juni Maasbree
 • 25 t/m 27 juni  Landgraaf
 • 26 en 27 juni Velden
 • 3 en 4 juli Grubbenvorst
 • 9 t/m 11 juli Helden

Hoe wordt geselecteerd

 • Alleen de eerste proef op een meetmoment telt mee voor de selectie.
 • Een combinatie is alleen dan startgerechtigd op het regio-meetmoment als twee keer minimaal 64% is gehaald op een selectie-meetmoment op twee verschillende locaties. Voor de klassen B t/m M2 betekent dat een score van minimaal 192 punten. Voor de Z klassen betekent dit een score van minimaal 64%.
 • De combinaties (Paarden Dressuur) met de hoogste gemiddelde score over 2 meetmomenten mogen tijdens het Regio-meetmoment starten. Indien de laatste plek een ex-aequo is, mogen al deze combinaties starten.

Maximaal aantal combinaties tijdens het Regiomoment

 • B-28 combinaties
 • L1-28 combinaties
 • L2-28 combinaties
 • M1-28 combinaties
 • M2-20 combinaties
 • Z1-24 combinaties
 • Z2-24 combinaties
 • ZZL- 16 combinaties

En verder

 • Wie niet bij het betreffende aantal beste combinaties hoort, wordt automatisch op de reservelijst geplaatst.
 • De regio zal regelmatig een tussenstand plaatsen op de website.
 • Het bestuur van de KNHS Regio Limburg heeft het recht om bij onvoldoende deelname -doordat de minimale 64%-grens niet is gehaald- het percentage naar beneden bij te stellen.
 • Combinaties die willen starten op het regio-meetmoment (ook reserves), moeten zich vóór sluitingsdatum inschrijven via Mijn KNHS. De combinatie moet een geldige KNHS-startpas hebben.
 • Als een reservecombinatie zich niet vóór sluitingsdatum heeft ingeschreven in Mijn KNHS, vervalt de startplek als er uitvallers zijn onder de geselecteerden.

Stel dat

Indien het kabinet nog voor 24 juli zou besluiten om de Corona maatregelen verder te versoepelen, zoals weer een echte wedstrijd kan worden georganiseerd en er bijvoorbeeld ook weer publiek aanwezig mag zijn, zal in overleg met de organisatie worden bekeken of dat, in verband met de noodzakelijke voorbereidingen ook voor de Regiokampioenschappen mogelijk is.

Houd in ieder geval de website van de regio en Facebook in de gaten.

Regiokampioenschappen outdoor 2021

Op basis van de laatste versoepelingen mogen er vanaf 19 mei as. weer beoordelings- en meetmomenten door verenigingen worden georganiseerd in de buitenlucht. Als alles gaat zoals door het kabinet wordt verwacht, zullen er vanaf 8 juni meer versoepelingen aan komen. Tot die tijd blijft het uiteraard reuze spannend.

Mochten er echter op basis van de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames geen verdere versoepelingen kunnen worden doorgevoerd, zullen de Regiokampioenschappen naar alle waarschijnlijkheid worden georganiseerd op basis van beoordelings- en meetmomenten. Dus dan nog steeds geen ‘echte’ wedstrijden en helaas ook geen prijsuitreiking!

Laten we hopen dat verdere versoepelingen het mogelijk maken om ook de Regiokampioenschappen op de gebruikelijke manier én met publiek te kunnen houden.