Wedstrijden vanaf 1 juli a.s. weer toegestaan!

Woensdagavond 24 juni jl. heeft het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd waaronder het weer toestaan van wedstrijden per 1 juli. Dit is fantastisch nieuws voor onze mooie paardensport!

NOC*NSF werkt momenteel aan de uitwerking van de aangekondigde versoepelingen. Zodra we hieromtrent meer informatie over hebben zullen we hierover via de website communiceren. Vooruitlopend hierop delen we al wel vast onderstaande informatie met jullie.

Wat betekent dit besluit voor wedstrijdorganisaties?
Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden, uiteraard met in achtneming van alle richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Wedstrijdorganisaties kunnen weer conform de kalenderprocedure via Mijn KNHS een wedstrijd aanvragen bij de regio**(Wel vragen we de regio’s/mendistricten coulant om te gaan met het aantal activiteiten/wedstrijden op dezelfde datum tot 1 oktober 2020)

Organisaties die al een vraagprogramma hebben ingediend voor een beoordelings-of meetmoment kunnen desgewenst deze vanaf heden t/m 30 juni zelf via Mijn KNHS aanpassen naar een wedstrijd. Na 30 juni kan de organisatie zelf geen aanpassingen meer doen aan een goedgekeurd vraagprogramma. Indien er al inschrijvingen gekoppeld zijn aan het vraagprogramma blijven deze behouden. Wanneer een wedstrijdorganisatie het vraagprogramma wijzigt is het belangrijk om de deelnemers, die zich al hebben ingeschreven, per e-mail over de wijzigingen te informeren. Worden de voorwaarden in het vraagprogramma aangepast dan moeten de deelnemers de mogelijkheid krijgen om kosteloos af te melden. Advies is om in de informatie e-mail een redelijke termijn te benoemen waarbinnen de deelnemer de mogelijkheid heeft kosteloos af te melden.

Tot 1 september blijft de mogelijkheid bestaan beoordelings-en meetmomenten te organiseren.

Vanaf 1 juli zal de KNHS voor zowel de beoordelings- en meetmomenten als de reguliere wedstrijden wedstrijdafdracht in rekening brengen. Wedstrijdorganisaties die via Mijn KNHS het online inschrijfgeld innen zullen niet separaat wedstrijdafdracht in rekening gebracht krijgen.

Wat betekent dit besluit voor deelnemers?

Deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor een beoordelings- of meetmoment wordt aangeraden via Mijn KNHS het vraagprogramma te raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Indien de wijziging van het vraagprogramma aanleiding is om de inschrijving te annuleren kan de deelnemer dit via Mijn KNHS doen. Als de sluitingsdatum verstreken is kan er contact opgenomen worden met de organisatie.

Voorwaarden vanuit de KNHS

· Te allen tijde dienen de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM in achtgenomen te worden
· Vanwege de regie functie van de KNHS moeten alle inschrijving via Mijn KNHS of door een KNHS goedgekeurd systeem gedaan worden
· De korting van 50% op het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS wordt verlengd tot 1 januari 2021
· Een dringend advies aan wedstrijdorganisaties, zorg in lijn met de richtlijnen van het RIVM voor een online betaalmogelijkheid voor het innen van inschrijfgeld. Dit kan o.a. via Mijn KNHS.

Beoordelings- en meetmomenten vanaf 1 juni mogelijk

Vanaf 1 juni is het mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren. De sportaanbieder die een beoordelings- en meetmoment wil organiseren kan dit evenement via MijnKNHS aanvragen. De Regio Limburg zal de aanvraag via MijnKNHS volgens de huidige procedure accorderen.
Enkele voorbeelden van beoordelings- en meetmomenten:

19-20-21 juni RV Sportvrienden Bocholtz
21 juni RSC Cadans Venray
28 juni PC Lottum-Lottum
12 en 17 juli RV Ons Genoegen Heijen
18 en 19 juli RV Sportvrienden Bocholtz

Helaas zijn alle KNHS wedstrijden tot en met 1 september 2020 afgelast.

Volg via de link in onderstaand bericht de laatste informatie en beschikbare protocollen omtrent het coronavirus.

Beoordelings- en meetmomenten

Tot 1 september zijn wedstrijden/competities verboden. Met de maatregelen vanuit de overheid is het wel mogelijk om activiteiten te organiseren. Er mag geenszins sprake zijn van een wedstrijd, dit wil zeggen geen klassement/ranking en geen prijzen, maar wel een individuele beoordeling welke voor winstpunten in aanmerking kan komen. We gaan deze activiteiten beoordelings- en meetmomenten noemen.

 

Om deze beoordelings- en meetmomenten mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur omdat die goed functioneert. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om als KNHS regie te houden en de activiteiten voor winstpunten te laten tellen. De KNHS-wedstrijdkalender is omgedoopt tot de KNHS kalender. Alle reeds goedgekeurde vraagprogramma’s van wedstrijden tot 1 september zullen door ons geannuleerd worden. Dit doen we enerzijds omdat dit wedstrijden zijn en die dus niet zijn toegestaan, maar anderzijds ook voor het overzicht. Deelnemers moeten zich onder de nieuwe voorwaarden inschrijven voor een activiteit.  

Sportaanbieders die een beoordelings- of meetmoment willen organiseren kunnen deze, vanaf dinsdag 26 mei 13u, via Mijn KNHS aanvragen**. Deze worden (zoveel als mogelijk) op basis van de bestaande kalenderprocedure door de regio/ het mendistrict in behandeling genomen. Wel vragen we de regio’s/mendistricten coulant om te gaan met het aantal activiteiten op dezelfde datum. Wij verwachten dat vanwege alle voorzorgsmaatregelen en voorschriften het aantal deelnemers aan deze activiteiten lager zal zijn dan op een reguliere wedstrijd. Activiteiten zijn kleinschaliger dan gebruikelijk en als er op meerdere locaties activiteiten zijn, blijven de reisbewegingen ook beperkt.

 

Richtlijnen RIVM en voorschriften lokale overheid

Voor alles geldt uiteraard dat de RIVM-richtlijnen in acht genomen moeten worden en dat de lokale overheid (gemeente) uiteindelijk leidend is of iets wel of niet is toegestaan. Om die reden kunnen er regionale verschillen ontstaan omdat iets van gemeente A wel mag en hetzelfde binnen de gemeente B niet is toegestaan. Daar ontkomen we niet aan.

Het zorgdragen hiervoor is de verantwoordelijkheid van de sportaanbieder! De controle en eventuele handhaving op de naleving hiervan is in handen van de gemeente.

 

Sportaanbieders vinden alle informatie en beschikbare protocollen hier (link: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/coronavirus-en-paardensport/) op onze website.

 

Wij zijn er van overtuigd dat met deze verruimingen er meer mogelijkheden ontstaan voor paardensporters en hopen daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van sporters en paarden in deze bijzondere tijd.

Nieuwe inschrijfprocedure voor organisatie van wedstrijden

We hopen dat we in het indoorseizoen weer volop wedstrijden kunnen organiseren en mogen genieten van onze mooie sport.
De procedure voor het aanvragen van indoorwedstrijden is gewijzigd. Verenigingen die al de wedstrijd hebben doorgegeven per mail, moeten deze ook via deze procedure aanvragen!

Aanvragen wedstrijd:

– VIA MIJNKNHS kun je tot uiterlijk 10 mei de wedstrijd aanmaken (zie deze link voor de instructie)
– Als Regio hebben we dan een totaaloverzicht van alle aangevraagde wedstrijden
– In de kalendervergadering met de organiserende verengingen kunnen nog wijzigingen volgen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de beperkingen, plannen we deze vergadering.
– De KNHS verwerkt deze wijzigingen en zet de wedstrijd in concept klaar voor de organisatie
– De vereniging kan de wedstrijd verder afmaken.

Bij vragen over de nieuwe procedure kan contact opgenomen worden met Marjo Jeurissen via secretariaat@knhsregiolimburg.nl.

Jaarverslag 2019

Zoals bij jullie allemaal bekend heeft, wegens de Corona-crisis, onze Algemene Ledenvergadering niet kunnen plaatsvinden in mei jl. Graag willen we jullie via deze weg het Jaarverslag van 2019 aanbieden. Zie onderstaande downloadlink:

Jaarverslag 2019

We hopen jullie allen te zien tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 november a.s., meer informatie volgt.
Bovenstaande datum is uiteraard onder voorbehoud.

Regiokampioenschappen outdoor 2020

Beste wedstrijdruiters,

De Corona-crisis gooit ook helaas voor de wedstrijdsporters onder ons behoorlijk wat roet in het eten. Alle vergunning plichtige evenementen zijn tot 1 september van overheidswege geschrapt.
Dat betekent dat we nagenoeg een volledig outdoor-seizoen zullen missen. Hoewel de meesten van jullie gewoon blijven doortrainen, kunnen jullie niet de competitie met elkaar aangaan. Dat is zuur, maar onze gezondheid staat voorop.
Ten aanzien van de Regiokampioenschappen die gepland stonden op 1 en 2 augustus te Reuver, gelden dezelfde maatregelen, waardoor deze ook afgelast zijn. De Regio en de organisatie van de kampioenschappen hebben besloten deze ook niet op een later tijdstip te organiseren. Al eerder heeft de KNHS besloten om de Hippiade 2020 af te gelasten. Gelukkig zijn de beperkingen voor onze jeugdruiters al deels versoepeld. Dat is op zich een goed teken. Het blijft vooralsnog onzeker of en in hoeverre de komende indoorwedstrijden vanaf oktober 2020 ook nog door de Corona-crisis geraakt zullen worden. We zullen er rekening mee moeten houden dat het waarschijnlijk niet meer wordt, zoals het voorheen was. Als de 1,5 meter-cultuur blijft bestaan, zullen we daar op moeten inspelen. Maar hoe? Daar zullen we ons samen met jullie op moeten gaan beraden. Al met al onzekere tijden voor zowel organiserende verenigingen, ruiters als ook voor ons als Regiobestuur.

Al met al hopen dat we toch in het indoorseizoen weer volop samen met jullie te mogen genieten van onze mooie sport!

Houd rekening met elkaar en blijf allen gezond!

Het Regiobestuur

Noodloket ondernemers ook voor sportverenigingen en ondernemers in de sport

Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Op basis van KVK SBI-code wordt gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Hiervoor moet een onderneming met de juiste SBI-code ingeschreven staan als hoofdactiviteit bij de KvK. Bij een aantal manegehouders staat de activiteit ‘manege’ op de tweede plaats, waardoor helaas niet direct aanspraak kan worden gemaakt op deze regeling. Staat de hoofdactiviteit onder een andere SBI-code geregistreerd? Er is vanuit het ministerie begrip voor dat sommige organisaties hierdoor tussen wal en schip dreigen te vallen. Je kunt dit melden bij RVO.nl. Zij beoordelen individuele situaties. Hierna mag alsnog de aanvraag ingediend worden.

Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is. Hierbij geldt als extra eis dat het privéadres niet gelijk mag zijn aan het vestigingsadres van het bedrijf. Dit is helaas voor veel paardenbedrijven niet haalbaar aangezien zij vaak bij hun bedrijf op dezelfde locatie wonen. De FNRS is druk bezig om hiervoor, net als bij horecaondernemingen, een uitzondering te bepleiten.

Aanvragen tegemoetkoming
Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kun je ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

NOC*NSF is nog aan het bekijken in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers met deze regeling geholpen zijn. Samen met sportbonden, waaronder de KNHS, partners in de sport en in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er gewerkt aan het zoveel mogelijk beperken van de schade van de coronacrisis aan de sportinfrastructuur in Nederland.

Bron: NOC*NSF en KNHS Ermelo

Update algemene ledenvergadering 2020 (18 mei a.s. komt te vervallen!)

Update

De Algemene Ledenvergadering van 18 mei komt te vervallen!

 

Eerder bericht

De datums van de Algemene Ledenvergaderingen in 2020 zijn bekend:
18 mei 2020: Baexheimerhof te Baexem
2 november 2020: locatie nog onbekend

Save the date!

Update corona: brief aan organiserende verenigingen (wedstrijden april en mei)

Door: Marjo Jeurissen (secretariaat KNHS Regio Limburg)

Aan de organiserende verenigingen,

“We kunnen er niet meer omheen, het Coronavirus heeft ook impact op de organisatie van onze wedstrijden.
KNHS Regio Limburg volgt de richtlijnen van KNHS Ermelo.

Verenigingen die in april en mei een wedstrijd hebben gepland en deze wedstrijden willen verplaatsen, kunnen eventueel een nieuwe datum doorgeven aan het Regiosecretariaat. We noteren de nieuwe datum en wanneer de organisatie van evenementen weer is toegestaan zullen we de planning opnieuw bekijken en de mogelijkheden overleggen.

Dus gaat je wedstrijd niet door en/of wil je deze verplaatsen? Geef dit dan door aan het regiosecretariaat secretariaat@knhsregiolimburg.nl en stuur tevens een mail naar wedstrijden@knhs.nl.

Verdere vragen? Bel of mail gerust.

Zorg goed voor elkaar in deze bizarre tijden!

Namens het Regiobestuur.

Marjo Jeurissen”

Maatregelen coronavirus

Het zal je niet ontgaan zijn dat de KNHS een aantal maatregelen heeft genomen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. We kunnen ons goed voorstellen dat je misschien nog vragen hebt hierover. Via deze brief willen wij je op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Download via onderstaande link de brief met de maatregelen omtrent het coronavirus:

Brief maatregelen coronavirus

Talentenplan Limburg Future Pro’s van start

Limburgse toptalenten in de springsport worden voortaan begeleid door de bondscoach van de springruiters Rob Ehrens. Met het nieuwe talentenprogramma Limburg Future Pro’s wil Ehrens samen met Limburg Paardensport uitzonderlijke talenten een springplank bieden richting de topsport. Het hele persbericht lees je de website van Stichting Limburg Paardensport:

Artikel Talentenplan Limburg Future Pro’s