KNHS IndoorKampioenschappen Ermelo

De KNHS Indoorkampioenschappen komen er weer aan! Anders dan andere jaren is er dit jaar voor de hoogste rubrieken in het springen een open inschrijving, 1.30 pony’s (max. 12) en 1.40 paarden (max. 52). Wil je hiervoor in aanmerking komen, meld je dan op tijd aan via Mijn KNHS. Deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst.
Voor de overige klassen in het springen en alle klassen in dressuur vindt selectie plaats via de Regiokampioenschappen. Ben je geselecteerd voor de KNHS Indoorkampioenschappen via de Regiokampioenschappen? Vergeet dan niet jezelf aan te melden via Mijn KNHS voor de KNHS Indoorkampioenschappen.

 

Zilveren KNHS speld voor Giel van Herten/ Afscheid Foraleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober heeft Giel van Herten uit handen van voorzitter Hans Sterk de zilveren KNHS speld in ontvangst mogen nemen. Hij ontving deze mooie KNHS-onderscheiding als grote waardering  voor zijn inzet als bestuurslid bij de KNHS Regio Limburg, maar ook als voorzitter van rijvereniging Heel. Giel van Herten was tot 2000 zelf een succesvol dressuurruiter in de klasse Z2. Sinds 1993 is hij actief lid van rijvereniging Haar, waarvan Giel vanaf 2007 tot 2020 trots voorzitter was. Sinds 2013 is hij actief bestuurslid geweest bij de KNHS Regio Limburg. Daarna heeft Giel nog van 2016 tot 2020 als bestuurslid bij KNHS Regio Midden Limburg gefungeerd. Hij was actief betrokken binnen de commissie Wedstrijden (T&O). Met deze onderscheiding wordt de jarenlange inzet beloond, met grote bewondering en dank vanuit alle leden en collega’s. In zijn dankwoord benadrukte Giel het belang van het in stand houden van onze mooie sport voor onze regio.

Tijdens dezelfde ALV namen onze Foraleden Jenny Broft-Schreven (dressuur) Lou Linders (Springen) en Wilma van Osch (Recreatie) formeel afscheid na lange periode zitting te hebben genomen in de verschillende KNHS Fora. Jenny is inmiddels opgevolgd door Hans Thissen en Lou door Angelique Dohms. Binnenkort hopen wij ook weer het nieuwe foralid Recreatie te mogen aankondigen.

Het Bestuur dankt zowel Giel, als Jenny, Wilma en Lou voor hun grote inzet voor zowel de Wedstrijd- als Recreatiesport voor de KNHS in het algemeen en de Regio Limburg in het bijzonder.

Najaarstrainingen 2022/2023

Ter vervanging van het KNHS Limburg Talent Boost Programma zullen we dit jaar diverse avondactiviteiten organiseren, welke telkens een training en workshop bevatten.

Klik hier voor meer informatie & inschrijven.

VACATURE BESTUURSLID KNHS REGIO LIMBURG

Kom jij ons team versterken?

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s vervullen daarin, vanuit regionaal perspectief een belangrijke rol. De bestuursleden van de regio’s leveren hierin, als ambassadeurs en spreekbuis van hun achterban, uiteraard een belangrijke bijdrage.

Vanwege het statutair aftreden na een periode van 3 x 3 jaar van ons bestuurslid Giel van Herten (cie. Wedstrijden) in november 2022 a.s. zoekt Regio Limburg een nieuw bestuurslid, die:

 • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, mee willen praten en betrokken is bij met name de wedstrijdsport (portefeuille);
 • Een heldere visie heeft, kunnen verbinden, zich interesseert in wat er binnen de regio speelt en zo de vertaalslag kan maken naar regionale beleid.

Om de binding met onze leden in de regio te versterken werken wij met commissies, met een samenstelling van zowel individuele sporters als bestuurders, waarbij de regio- bestuursleden ieder zijn/haar aandachtsgebied heeft. Zo ook de cie. Wedstrijden waarvoor wij versterking zoeken.

De tijdsbesteding binnen de regio is, naast de bestuursvergaderingen (ca. 10 keer per jaar), afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de regio de taken inricht. Spreekt jou dit aan, beschik je over voldoende betrokkenheid en ben je bereid een deel van jouw vrije tijd in te zetten voor de regio? Meld je dan uiterlijk 15 oktober aan als:

Kandidaat Bestuurslid van de Regio

De regio hecht aan een brede samenstelling van het bestuur en roept zéker jongeren op om zich kandidaat te stellen. Spreekt dit jou aan, ben je enthousiast, innovatief, hart voor de wedstrijdsport en op zoek naar een andere uitdaging binnen de paardensport? Dan is dit beslist iets voor jou!

Stuur een e-mail met een korte motivatie naar de secretaris van de regio Marjo Jeurissen op emailadres: secretariaat@knhsregiolimburg.nl.

Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal jouw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Het nieuwe bestuurslid van de regio wordt op de najaarsvergadering gekozen.

Kandidaten kunnen ook voorgedragen worden door de leden (lid-verenigingen) van de regio. Zie hiervoor onze statuten. Wil je meer weten over deze vacante functie? Bel dan gerust met de voorzitter of de secretaris van de regio. Contactgegevens staan op de regiowebsite: www.knhsregiolimburg.nl.

Bedankje!!

Het Bestuur van KNHS Regio Limburg bedankt langs deze weg de verenigingen die de Regiokampioenschappen Indoor 2022 Pony’s en Paarden Dressuur en Springen mogelijk hebben gemaakt. Het was door de onzekerheid rondom de Corona-beperkingen voortdurend passen en meten en de plannen bijstellen. Gelukkig waren de beperkingen nagenoeg verdwenen tijdens de kampioenschappen, waardoor veel meer mensen dan aanvankelijk werd gedacht, hebben kunnen genieten van de prestaties van onze ruiters.

De kampioenschappen werden verreden in Nederweert (Manege de Kraal) en werd georganiseerd door Paardensportvereniging Nederweert en in Helden-Panningen (HC de Vosberg) door zowel HC Caprilli en de Cavaliers.

Een bedankje gaat ook uit naar alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om de Regiokampioenschappen Indoor 2022 tot een succes te maken.

Selectieprocedure Bixie indoorcompetitie 2022

Selectieprocedure Bixie indoor Regio Limburg 2022

Klik HIER voor de eindstand selectie competitie 2022

 • Jaarlijks wordt door de Regio een besluit genomen of er een Bixie-competitie wordt georganiseerd voor de jeugd in de Regio Limburg, die rechtstreeks lid is van de KNHS en woonachtig is in Limburg of lid van een vereniging in de Regio Limburg.
 • Het aantal selectiewedstrijden wordt door de Regio bepaald.
 • Bij 3 wedstrijden tellen de 2 beste resultaten, bij 4 of meer wedstrijden tellen de 3 beste resultaten, bij gelijke stand zijn de overige wedstrijden doorslaggevend.
 • Aanpassing i.v.m. corona in 2022. Alle deelnemers dienen 2 wedstrijden te hebben gereden. De beste resultaten tellen voor afvaardiging.
 • Alle deelnemers aan de wedstrijden dienen lid te zijn van de KNHS.
 • De beste combinatie krijgt 1 plaatsingspunt, de volgende 2 etc.
 • Bij gelijk aantal punten in de dressuur en het springen krijgt de combinatie ook een gelijk aantal plaatsingspunten.
 • Indien bij het opmaken van de eindstand voor de afvaardiging blijkt dat combinaties gelijk zijn geëindigd, wordt er geloot door het Regiobestuur.
 • De hoogste proef telt mee voor selectie.
 • In situatie waarin dit reglement niet voorziet beslist het regiobestuur.
 • Het reglement van de KNHS is van toepassing, kijk voor meer info op knhs.nl.
 • Je mag bijvoorbeeld als je al een keer L bent gestart met springen niet meer Bixie springen starten, dit geldt ook voor de dressuur.
 • Leeftijd vanaf 4e verjaardag tot en met jaar dat je 13 jaar wordt.
 • Van 4 jaar tot 6 jaar mag een kind alleen meedoen met AA-dressuur en AA springen, deze kinderen moeten worden begeleid. Vanaf 6 jaar mag een kind meedoen aan alle rubrieken.
 • Sporen zijn niet toegestaan, een glijdende martingaal wel.

 

Wedstrijden indoor 2022

2 januari 2022 te Helden

6 februari 2022 te Velden

19 februari 2022 te Horst

6 maart 2022 te Helden

 • Finale zondag 20 maart 2022 te Velden

…………………………………………………………………………

Start opleiding jurylid of parcoursbouwer Springen

Jurylid Springen of Parcoursbouwer: Iets voor jou?

Beste springruiter / amazone,

In september en november starten er bij de KNHS weer opleidingen voor de functie van Jurylid Springen en Parcoursbouwer springen t/m 135m.

Heb jij hart voor de paardensport, en dan specifiek voor de discipline springen, en wil je bijdragen aan het verantwoord uitvoeren van de sport?  Dan is één van deze officialfuncties misschien wel iets voor jou!

 

Jurylid Springen B t/m ZZ

De opleiding leidt jou op tot jurylid Springen voor de beoordeling van springrubrieken, die tijdens wedstrijden categorie 2 en 3 (breedtesport) worden verreden.

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding moet je minimaal 21 jaar zijn. Daarnaast moet je een wedstrijdklassering hebben van minimaal L springen (L+1).

Bij voldoende deelname gaat de opleiding in september op 4 locaties van start, te weten Uden, Exloo, Oudgastel en Weesp. Voor uitgebreidere informatie over de opleiding en de toelatingseisen klik je hier.

 

Voor deze opleiding kun je je tot 1 september 2021 inschrijven via Mijn KNHS.

 

Parcoursbouwer Springen

Een goed gebouwd parcours test het spring- en galoppeervermogen van het paard, de rijkunst van de ruiter, de conditie en concentratie van paard en ruiter, de harmonie en het vertrouwen tussen paard en ruiter en de bereidwilligheid van het paard. De taak van de parcoursbouwer bestaat uit het bepalen van de lijnen van het parcours, de lengte en de hoogte en breedte van de hindernissen, waarbij niveau, veiligheid en welzijn zeer belangrijke aspecten zijn.

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Parcoursbouwer Springen moet je minimaal 21 jaar zijn en affiniteit hebben met de springsport. Daarnaast moet je een wedstrijdklassering hebben van minimaal M springen (M+1).

De overige toelatingsvoorwaarden en verdere informatie over deze opleiding zijn terug te vinden op de KNHS website. Klik daarvoor hier.

 

Voor deze opleiding kun je je tot 15 september 2021 inschrijven via Mijn KNHS.

 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog specifieke vragen? Check dan de KNHS website voor meer informatie of neem contact op met de afdeling Officialopleidingen van de KNHS via officialopleidingen@knhs.nl.

Regiokampioenschappen 2021 Outdoor Reuver succesvol.

Ondanks de lichte Corona-beperkingen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd Regiokampioenschap Springen en Dressuur voor pony’s en paarden. Uiteraard met grote dank aan de organiserende vereniging De Paardenvriend uit Reuver die tezamen met alle leden en vrijwilligers hebben gezorgd voor 2 zeer geslaagde weekenden, met weer een flink aantal nieuwe kampioenen. Bekende en relatief nieuwe namen die bovenaan de uitslagenlijsten prijkten. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!

Met overwegend mooi weer en af en toe een (flinke) druppel, konden bezoekers maar uiteraard ook deelnemers en grooms op 1,5 meter afstand weer volop genieten van de bijzondere prestaties van onze Limburgse wedstrijdruiters. De kampioenen en reserve-kampioenen zien we medio augustus weer aan de start verschijnen in Ermelo tijdens de Hippiade. Wij wensen alle deelnemende ruiters alvast veel succes maar vooral veel plezier. Nogmaals onze dank aan Reuver voor dit mooie kampioenschap. De organisatie, wedstrijdleiding, locatie en verzorging was top!

Afscheid Bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 mei jl. is afscheid genomen van Geert van Wijlick (voorzitter) en Carin van de Pas (penningmeester). Na de reglementaire zittingsperiode van 3 x 3 jaar zijn beiden niet meer herkiesbaar. Voor hun verdiensten voor de KNHS in het algemeen en de regio Limburg in het bijzonder, ontvingen zij respectievelijk een gouden en zilveren KNHS-speld uit handen van Hidde Frankena namens het bestuur van de KNHS te Ermelo. Tevens werden de nieuwe bestuursleden, Veronique Cuijpers, Tim Blijlevens en Remco Zuidam geïnstalleerd. Het bestuur bestaat nu uit 8 permanente leden. In de komende bestuursvergadering zullen de bestuurstaken worden (her)verdeeld. Tijdens de ALV van het najaar zal de nieuwe voorzitter worden gekozen. Tot die tijd zal Hans Sterk (vice-voorzitter) de taak van voorzitter van de regio vervullen.

‘Paardrijden doet wat met je!’

Wat doet paardrijden met jou?

Paarden zijn goed voor mensen en mensen zijn goed voor paarden, maar dat weet niet iedereen. Jij wel! Vertel daarom wat paardrijden met jou doet.

Actiegroeperingen, organisaties en ook politieke partijen vertellen nogal eens een heel ander verhaal over paardrijden. Zij maken dankbaar gebruik van de kracht van social media en evenementen met veel media-aandacht om zichzelf te profileren en Nederlanders te overtuigen van hun standpunten. Daarbij worden onderzoeksresultaten naar hartenlust door elkaar gehusseld of bij elkaar op geteld, net hoe het uitkomt. Daardoor krijgen Nederlanders die nog niets weten van paardrijden een verkeerd beeld van onze mooie sport en hobby.

Tijd voor jouw verhaal

Laten wij, als paardenliefhebbers, daarom zelf ons verhaal vertellen en iedereen laten zien wat paardrijden met ons doet. Het is tijd voor ons eigen verhaal. Dat verhaal vertellen we met elkaar op www.ditdoetpaardrijden.nl en via Facebook en Instagram.

Doe mee en deel je verhaal!

Hoe meer paardenliefhebbers hun verhaal delen, hoe meer bereik we krijgen. Daarom hebben we jou nodig.

Meedoen is heel eenvoudig. Op de website www.ditdoetpaardrijden.nl kan eenvoudig een foto met quote en een kort verhaal geüpload worden. Dat gaat als volgt:

· Kies een eigen foto waarop je kunt zien wat paardrijden met jou doet.

· Ga naar www.ditdoetpaardrijden.nl en kies ‘Deel je verhaal’.

· Vul het formulier in en upload je foto.

· Geef aan of wij jouw verhaal ook mogen delen.

· Klik op ‘Verstuur’.

· Je ontvangt jouw foto in campagnestijl direct via e-mail.

· Deel de foto in campagnestijl met de hashtag #ditdoetpaardrijden op Instagram of facebook.

· De mooiste verhalen zetten wij op de website en delen wij via facebook en Instagram.