Samenvatting denktank Recreatie 29 september jl.

Door: Wilma van Osch

De laatste Denktank van 2019

Bij een mooi haardvuurtje werden we hartelijk ontvangen bij Croonenborgh in Kronenberg. Eigenaar Rick Schut vertelde over de geschiedenis van het pand, de enorme verandering die het heeft ondergaan en de samenwerking met paarden-gerelateerde ondernemingen in de omgeving.

Ondanks dat vele zich afgemeld hadden, was het een zinvolle bijeenkomst. De ontwikkelingen in Ermelo werden belicht. Daarna werd besproken hoe er in Limburg met de subsidie van 2019 was omgegaan en is besproken hoe het in 2020 eruit gaat zien. Inmiddels is er een prachtige nieuwe site van KNHS Regio Limburg. Hier werden nog enkele handige voorstellen voor gedaan die verder uitgewerkt worden. Het streven is dat alles wat voor recreatieve ruiters en menners georganiseerd wordt hier op de kalender komt en ieder zo in een oogopslag alle mooie evenementen kan vinden.

Inmiddels zijn er ook al veel enquêtes ingevuld. De uitslag hiervan werd besproken. Het meest opvallende was te zien hoeveel mensen gebruik maken van de website en FB. Hoewel er hard gewerkt wordt aan de knooppuntroutes is evengoed nog veel werk aan de winkel. Met name voor Gennep, Bergen, Mook-Middelaar worden nog vrijwilligers gezocht. Wil je weten hoever ze zijn met de routes in Limburg? De volgende keer zal Nikolien van Isterdael van het routebureau Noord-en Midden Limburg met beeldmateriaal de stand van zaken laten zien. Er zal dan ook besproken worden hoe en waaraan de subsidie 2020 besteed wordt. Mocht je hier een beroep op willen doen als organisatie, laat het weten vóór 15 januari.

We hopen zoveel mogelijk mensen met een hart voor de recreatieve paardensport te begroeten bij de volgende denktank:
15 januari 2020 in het Hippisch Centrum Montfort, Waarderweg 20 te Montfort.