Samenvatting denktank Recreatie 11 juni jl.

Door: Wilma van Osch en Ton Ancion

“Afgelopen dinsdag was het weer zover. Inmiddels de 3e denktank in 2019. Hierbij werd Ton Ancion verwelkomd. Ton is ons nieuwe bestuurslid KNHS Limburg. Hij is verantwoordelijk voor de Recreatie.

Na in 2018 een inventariserende start te hebben gemaakt kunnen we stellen dat de focus zich gevormd
heeft. Zien en gezien worden! De KNHS wil zich inzetten voor recreatie. Van belang hierbij is dat de KNHS en de recreant elkaar zien en in aanraking komen met elkaar. Daarvoor is inmiddels materiaal ontwikkeld. De beachvlaggen, rugzakjes en kompassen met logo zijn besteld. De eerste aanpassingen zijn gedaan voor een vernieuwde website van KNHS Limburg. Onder “buitenrijden” zullen alle recreatieve onderwerpen in de toekomst te vinden zijn.

Om er vervolg aan te geven is het van belang te weten waar de recreant behoefte aan heeft. Hiervoor
is in de Denktank een enquête ontwikkeld. Door deze in te laten vullen op evenementen hopen we meer
zicht te krijgen op de behoeftes van de beginnende ruiter bij een bixie of FNRS proef, tot de menner in
de bossen. Met deze info kunnen we toewerken naar het leveren van op maat gemaakte service en
diensten. Dit sluit aan bij het beleid waar de KNHS landelijk mee bezig is.

Service zal o.a. zijn: een knooppuntenkaart waar alles op te zien is. Van ondergrond tot parkeerplaats
voor trailers tot overnachting met paard. Aan de routes wordt hard gewerkt. Op verschillende plaatsen
worden de routes nog gecontroleerd en dan kunnen ze online. De volgende stap zal dan het onderhouden van de paden zijn. Zover is het echter nog niet.

Enfin met een enthousiaste, meedenkende groep weer een stap verder gekomen. Dit met als doel dat
straks iedereen (nog meer) kan genieten van het “buitenrijden”.
Graag tot de volgende keer.”