Zilveren KNHS speld voor Giel van Herten/ Afscheid Foraleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober heeft Giel van Herten uit handen van voorzitter Hans Sterk de zilveren KNHS speld in ontvangst mogen nemen. Hij ontving deze mooie KNHS-onderscheiding als grote waardering  voor zijn inzet als bestuurslid bij de KNHS Regio Limburg, maar ook als voorzitter van rijvereniging Heel. Giel van Herten was tot 2000 zelf een succesvol dressuurruiter in de klasse Z2. Sinds 1993 is hij actief lid van rijvereniging Haar, waarvan Giel vanaf 2007 tot 2020 trots voorzitter was. Sinds 2013 is hij actief bestuurslid geweest bij de KNHS Regio Limburg. Daarna heeft Giel nog van 2016 tot 2020 als bestuurslid bij KNHS Regio Midden Limburg gefungeerd. Hij was actief betrokken binnen de commissie Wedstrijden (T&O). Met deze onderscheiding wordt de jarenlange inzet beloond, met grote bewondering en dank vanuit alle leden en collega’s. In zijn dankwoord benadrukte Giel het belang van het in stand houden van onze mooie sport voor onze regio.

Tijdens dezelfde ALV namen onze Foraleden Jenny Broft-Schreven (dressuur) Lou Linders (Springen) en Wilma van Osch (Recreatie) formeel afscheid na lange periode zitting te hebben genomen in de verschillende KNHS Fora. Jenny is inmiddels opgevolgd door Hans Thissen en Lou door Angelique Dohms. Binnenkort hopen wij ook weer het nieuwe foralid Recreatie te mogen aankondigen.

Het Bestuur dankt zowel Giel, als Jenny, Wilma en Lou voor hun grote inzet voor zowel de Wedstrijd- als Recreatiesport voor de KNHS in het algemeen en de Regio Limburg in het bijzonder.