VACATURE BESTUURSLID KNHS REGIO LIMBURG

Kom jij ons team versterken?

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s vervullen daarin, vanuit regionaal perspectief een belangrijke rol. De bestuursleden van de regio’s leveren hierin, als ambassadeurs en spreekbuis van hun achterban, uiteraard een belangrijke bijdrage.

Vanwege het statutair aftreden na een periode van 3 x 3 jaar van ons bestuurslid Giel van Herten (cie. Wedstrijden) in november 2022 a.s. zoekt Regio Limburg een nieuw bestuurslid, die:

  • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, mee willen praten en betrokken is bij met name de wedstrijdsport (portefeuille);
  • Een heldere visie heeft, kunnen verbinden, zich interesseert in wat er binnen de regio speelt en zo de vertaalslag kan maken naar regionale beleid.

Om de binding met onze leden in de regio te versterken werken wij met commissies, met een samenstelling van zowel individuele sporters als bestuurders, waarbij de regio- bestuursleden ieder zijn/haar aandachtsgebied heeft. Zo ook de cie. Wedstrijden waarvoor wij versterking zoeken.

De tijdsbesteding binnen de regio is, naast de bestuursvergaderingen (ca. 10 keer per jaar), afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de regio de taken inricht. Spreekt jou dit aan, beschik je over voldoende betrokkenheid en ben je bereid een deel van jouw vrije tijd in te zetten voor de regio? Meld je dan uiterlijk 15 oktober aan als:

Kandidaat Bestuurslid van de Regio

De regio hecht aan een brede samenstelling van het bestuur en roept zéker jongeren op om zich kandidaat te stellen. Spreekt dit jou aan, ben je enthousiast, innovatief, hart voor de wedstrijdsport en op zoek naar een andere uitdaging binnen de paardensport? Dan is dit beslist iets voor jou!

Stuur een e-mail met een korte motivatie naar de secretaris van de regio Marjo Jeurissen op emailadres: secretariaat@knhsregiolimburg.nl.

Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal jouw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Het nieuwe bestuurslid van de regio wordt op de najaarsvergadering gekozen.

Kandidaten kunnen ook voorgedragen worden door de leden (lid-verenigingen) van de regio. Zie hiervoor onze statuten. Wil je meer weten over deze vacante functie? Bel dan gerust met de voorzitter of de secretaris van de regio. Contactgegevens staan op de regiowebsite: www.knhsregiolimburg.nl.