Selectieprocedure KNHS Talentendag 2018

De KNHS Talentendag vindt dit jaar plaats op woensdag 29 augustus. Tijdens deze dag op het KNHS-centrum in Ermelo worden jaarlijks vele talentvolle combinaties gescout die de potentie hebben om door te stromen naar één van de jeugdkaders in de olympische en paralympische disciplines. De geselecteerde ruiters krijgen een serie lessen (Nationale Beloftentrainingen) van toptrainers én maken vanaf 1 oktober een jaar lang deel uit van het KNHS Talentenplan!

Nieuw! Voorselectie dressuur en springen op dinsdag 3 juli

Ben jij een dressuurruiter in de klasse Z2 t/m ZZ-Zwaar of een springruiter vanaf de klasse Z en ben je niet ouder dan 18 jaar? Misschien voldoe je dan wel aan de deelnamenormen en kun jij je via de voorselectie selecteren voor deelname aan de KNHS Talentendag. In overleg met de KNHS-regio’s wordt de voorselectie dit jaar centraal georganiseerd: op dinsdag 3 juli 2018 in Ermelo. Voldoe je aan de eisen? Dan mag je met maximaal twee pony’s of paarden meedoen aan deze voorselectie. Inschrijven voor de voorselectie kan vanaf dinsdag 1 mei via ‘Mijn KNHS’.

Klik hier voor meer informatie en ‘direct inschrijven’.

Jurybijscholingen mei, juni en juli 2018

In mei, juni en begin juli vinden er op verschillende locaties in Nederland nog diverse jurybijscholingen plaats. Voor een overzicht en het inschrijven voor deze bijscholingen kunt u terecht op MijnKnhs.

Tijdens de bijscholingen L tot en met ZZ licht zullen er videobeelden worden getoond van dressuurproeven waarbij het jurylid actief mee jureert. De proeven worden vervolgens nabesproken.

Voor juryleden met een L kwalificatie of hoger is het mogelijk middels het volgen van de bijscholingen ‘nieuwe F proeven F13-15’ de jurykwalificatie Zilver te behalen. Met deze kwalificatie is het jurylid bevoegd de proeven F13, F14 en F15 te beoordelen. Tijdens deze avonden komt zowel de theorie als de praktijk aan bod. De bijscholing is ook opengesteld voor juryleden met de bevoegdheid Zilver en/of F13 /m F20. Wanneer deze bijscholing gevolgd wordt voor het verkrijgen van de kwalificatie worden geen theoriepunten toegekend.

In het najaar volgen er meer bijscholingen. Deze data worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of andere officialzaken dan kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen via opleidingen@knhs.nl of via 0577-408260.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 31 mei a.s.

  1. Hierbij nodigt het bestuur van de KNHS Regio Limburg jullie uit voor een Algemene Regiovergadering op donderdag 31 mei 2018 in Café Zaal Wetemans, Dorpstraat 7 te Leveroy om 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de algemene regiovergadering van 29 november 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Vaststelling jaarrekening 2017
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing

Geert van Wijlick, Carin v.d. Pas en Henriëtte Steeghs zijn aftredend. Zij stellen zich
herkiesbaar.
Yves Breukers, Sanne van Mullecom zijn aftredend. Zij stellen zich niet herkiesbaar.
Vanuit het regiobestuur en kring Zuid wordt Jo Bemelmans kandidaat gesteld.
Tegenkandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen conform artikel 11, lid 2a van de statuten.
Kandidaatstelling kan plaats vinden tot 30 april.
8. Outdoor kampioenschappen 2018
9. Commissies:

Techniek en onderwijs
Concourscommissie
Jeugdruiterbegeleiding
10. Presentaties
Maarten v.d. Heiden, directeur topsport bij de KNHS), presentatie over talentenplan en
topsport.
Marleen Ras over de ontwikkelingen binnen de KNHS en over het scholenkampioenschap
Foraleden
12. Rondvraag
14. Sluiting

Download via onderstaande link de notulen van de Algemene Ledenvergadering november 2017.
Notulen ALV november 2017

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering is niet nodig, graag tot woensdag 30 mei a.s.!