Vacature Leden voor Sportforum Dressuur-Springen-Recreatie

De KNHS is er voor u!

 • De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters.
 • De KNHS staat dicht bij de paardensporter. Sterker nog: wij zijn er voor de sporters.
 • De KNHS wil deskundige inbreng vanuit de regio’s om samen vorm te geven aan nieuw sportbeleid, dat leidt tot verdere ledengroei en toenemende sportparticipatie.
 • Hoe doen we dat? Iedere paardensportdiscipline heeft een eigen forum, een overlegorgaan met versterkt adviesrecht ten aanzien van het Disciplinereglement van de desbetreffende discipline.

Spreekt dit u aan? Meldt u dan nu aan als:

kandidaat voor een discipline-sportforum

 De KNHS Regio Limburg is op zoek naar kandidaten voor:

 • het Disciplineforum Dressuur
 • het Disciplineforum Springen
 • het Disciplineforum Recreatiesport

Heb je de juiste kennis en kwaliteit in huis?

Voor deze fora zijn we op zoek naar mensen, die de juiste kennis, kwaliteit en uitstekende communicatieve vaardigheden in huis hebben omdat zij een belangrijke rol binnen de KNHS gaan vervullen.

Bent u de persoon, die:

 • als wedstrijdsporter jouw tak van sport van haver tot gort kent, van de basis tot de top en veel op wedstrijden meedoet en/of komt;
 • een uitgebreid netwerk heeft waardoor u weet wat er leeft;
 • boven de partijen staat, visie heeft, niet in details vervalt en het totaalbelang laat prevaleren boven deel- of privébelangen;
 • uw tak van sport actief beoefent, beoefend heeft of er nog steeds enthousiast bij betrokken bent;
 • het leuk vindt om plannen te maken, in een probleem te duiken en vooral in kansen en oplossingen te denken;
 • als een goede communicator een spilfunctie in jouw tak van sport in de regio wil vervullen; die een luisterend oor heeft, in staat is om wat er leeft te vertalen naar het forum en ingezet beleid weet uit te leggen en te propageren;
 • samen met de andere forumleden als een team wilt gaan opereren om jouw tak van sport een ‘boost’ te geven;
 • tijd en energie in deze nieuwe rol binnen jouw sportbond wil steken;
 • een sleutelrol in de regio en in de samenwerking tussen de regio en ‘Ermelo’ wilt spelen;
 • in het bezit is van een auto en rijbewijs.

Een forum komt circa viermaal per jaar bij elkaar, doorgaans in Ermelo, maar ook op andere paardensportlocaties kan bijeengekomen worden. Jouw kilometers worden vergoed conform de KNHS-vrijwilligersregeling.

Ja, ik ben graag kandidaat voor een forum!

Stuur dan een e-mail  naar secretariaat@knhsregiolimburg.nl voor 1 april 2022.

Zet daarin waarom je denkt dat jij de geschikte persoon voor deze functie bent.

Een sollicitatiegesprek kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.