Algemene Ledenvergadering 2021

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 1 november 2021 om 20.00 uur in Baexheimerhof, Kerkstraat 1a te Baexem. Let op: hier wordt gevraagd naar je QR-code of een negatief testbewijs!

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 10 mei 2021 (bijlage)
4. Bestuur:
Het bestuur draagt Hans Sterk voor als voorzitter van de KNHS Regio Limburg
5. Vaststellen nieuwe Statuten. De KNHS heeft voor de Regio de Statuten herzien. Deze Statuten sluiten aan bij de KNHS-statuten en het Algemeen Reglement en er is rekening gehouden met de WBTR.
6. Begroting 2022
7. Jaarplan 2022
8. Nieuws van Foraleden
9. Presentatie lopende zaken door onze sportbond de KNHS
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Iedereen is van harte uitgenodigd.
Houd rekening met de geldende corona-maatregelen.