SELECTIEPROCEDURE AANGEPAST

De wedstrijdcommissie van de Regio heeft besloten de selectieprocedure aan te passen zodat de vrijdag bij meerdaagse wedstrijden met dezelfde klassen/rubrieken op vrijdag, zaterdag en/of zondag NIET als selectie telt. De zaterdag of zondag telt dan. De selectieprocedure (zie ook www.knhsregiolimburg.nl/wedstrijden)  is als volgt aangepast:

Als er twee proeven uitgeschreven worden, telt alleen de eerste proef/rubriek voor plaatsingspunten.
AANPASSING 16 okt. 2021: Bij meerdaagse wedstrijden met dezelfde klassen/rubrieken op vrijdag, zaterdag en/of zondag telt de eerste proef/rubriek op zaterdag of zondag (sowieso niet op vrijdag). Bv. als de klasse B en L zowel op vrijdag als zaterdag zijn, telt de zaterdag voor selectie. Zijn deze zowel op vrijdag én zondag, telt de zondag. Idem voor zaterdag én zondag, dan telt de zaterdag. Als een klasse/rubriek alleen op vrijdag wordt verreden telt deze uiteraard wel voor selectie.