Regio Kampioenschappen Outdoor en selectie Meetmomenten

Zoals reeds eerder gemeld is het op dit moment nog niet toegestaan om wedstrijden te organiseren. Het bestuur van de KNHS Regio Limburg heeft daarom besloten om voor de selectie voor deelname aan de Regio Kampioenschappen de resultaten van zogenaamde meetmomenten te gebruiken. Het outdoor regiokampioenschap wordt daarom vooralsnog als meetmoment georganiseerd, onder de naam Regionaal Meetmoment Limburg. Geen klassement (alleen naar de Regio en summiere publicatie van de behaalde resultaten op startvolgorde/afgevaardigden) en de beste afvaardigen naar de Hippiade. Als te zijner tijd blijkt dat we toch een gewone wedstrijd mogen organiseren, zullen we de naam kampioenschap weer gaan gebruiken, de uitslagen publiceren en onze kampioenen huldigen.

Algemeen

 • Het KNHS Kampioensreglement is van toepassing. Zie: https://hippiade.nl/media/5925/kampioenschapsreglement-hippiade-2021.pdf
 • Informatie over het Regionaal meetmoment Limburg en het goedgekeurde vraagprogramma wordt zsm op de website van de regio (www.knhsregiolimburg.nl) en de Facebook pagina gepubliceerd.
 • Springen paarden en pony’s: 24 en 25 juli 2021 (evt. 23 juli avond): vrije inschrijving via MijnKNHS.
 • Dressuur paarden en pony’s: 30 en 31 juli en 1 augustus 2021 (30 juli avond): pony’s vrije inschrijving via MijnKNHS, paarden selectie.

Inschrijven Regionaal Meetmoment Limburg

Voor Springen Pony’s en Paarden  alsook Dressuur Pony’s geldt een vrije inschrijving (dus geen verplichte meetmomenten als selectie). Voor alles geldt: vol=vol

 • Springen Pony’s en Paarden: inschrijven vanaf 1 juli
 • Dressuur Pony’s: inschrijven vanaf 13 juli

Selectie voor het Regionaal Meetmoment Limburg geldt alléén voor Dressuur Paarden!! Dat betekent dat je alleen door deelname aan de meetmomenten uit de onderstaande lijst, je kunt selecteren voor het Regionaal Meetmoment Limburg. Je mag uiteraard zelf bepalen voor welk meetmoment je binnen de Regio Limburg inschrijft. De organisatie bepaalt zelf of een inschrijving wordt geaccepteerd (vol=vol).

Details

Om het aantal mensen dat gelijktijdig op het terrein aanwezig is te beperken, geldt e.e.a. conform de Hippiade het volgende:

 • Springen: 1 parcours met ingesloten barrage
 • Dressuur: 1 proef (per klasse 1 ring), géén Kür op muziek
 • Geen afdelingsdressuur
 • 2 juryleden per ring (ook Z)
 • Geen publiek, begeleiding (1 of 2 personen) is toegestaan
 • Afhaalhoreca en terras is toegestaan
 • Geen prijzen en prijsuitreiking
 • Resultaat telt mee voor winstpunten
 • Punten worden meteen bekend gemaakt en protocollen direct uitgereikt
 • Inschrijfgeld Pony’s: €10,- Paarden €15,-
 • Inschrijven via MijnKNHS (indien account Regio niet mogelijk is, dan via account HSV de Paardenvriend Reuver)

Meetmomenten Paarden dressuur (selectie)

 • 30 mei Lottum
 • 5 en 6 juni Reuver
 • 12 juni Meerlo
 • 18 t/m 20 juni Bocholtz
 • 20 juni Maasbree
 • 25 t/m 27 juni  Landgraaf
 • 26 en 27 juni Velden
 • 3 en 4 juli Grubbenvorst
 • 9 t/m 11 juli Helden

Hoe wordt geselecteerd

 • Alleen de eerste proef op een meetmoment telt mee voor de selectie.
 • Een combinatie is alleen dan startgerechtigd op het regio-meetmoment als twee keer minimaal 64% is gehaald op een selectie-meetmoment op twee verschillende locaties. Voor de klassen B t/m M2 betekent dat een score van minimaal 192 punten. Voor de Z klassen betekent dit een score van minimaal 64%.
 • De combinaties (Paarden Dressuur) met de hoogste gemiddelde score over 2 meetmomenten mogen tijdens het Regio-meetmoment starten. Indien de laatste plek een ex-aequo is, mogen al deze combinaties starten.

Maximaal aantal combinaties tijdens het Regiomoment

 • B-28 combinaties
 • L1-28 combinaties
 • L2-28 combinaties
 • M1-28 combinaties
 • M2-20 combinaties
 • Z1-24 combinaties
 • Z2-24 combinaties
 • ZZL- 16 combinaties

En verder

 • Wie niet bij het betreffende aantal beste combinaties hoort, wordt automatisch op de reservelijst geplaatst.
 • De regio zal regelmatig een tussenstand plaatsen op de website.
 • Het bestuur van de KNHS Regio Limburg heeft het recht om bij onvoldoende deelname -doordat de minimale 64%-grens niet is gehaald- het percentage naar beneden bij te stellen.
 • Combinaties die willen starten op het regio-meetmoment (ook reserves), moeten zich vóór sluitingsdatum inschrijven via Mijn KNHS. De combinatie moet een geldige KNHS-startpas hebben.
 • Als een reservecombinatie zich niet vóór sluitingsdatum heeft ingeschreven in Mijn KNHS, vervalt de startplek als er uitvallers zijn onder de geselecteerden.

Stel dat

Indien het kabinet nog voor 24 juli zou besluiten om de Corona maatregelen verder te versoepelen, zoals weer een echte wedstrijd kan worden georganiseerd en er bijvoorbeeld ook weer publiek aanwezig mag zijn, zal in overleg met de organisatie worden bekeken of dat, in verband met de noodzakelijke voorbereidingen ook voor de Regiokampioenschappen mogelijk is.

Houd in ieder geval de website van de regio en Facebook in de gaten.