Afscheid Bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 mei jl. is afscheid genomen van Geert van Wijlick (voorzitter) en Carin van de Pas (penningmeester). Na de reglementaire zittingsperiode van 3 x 3 jaar zijn beiden niet meer herkiesbaar. Voor hun verdiensten voor de KNHS in het algemeen en de regio Limburg in het bijzonder, ontvingen zij respectievelijk een gouden en zilveren KNHS-speld uit handen van Hidde Frankena namens het bestuur van de KNHS te Ermelo. Tevens werden de nieuwe bestuursleden, Veronique Cuijpers, Tim Blijlevens en Remco Zuidam geïnstalleerd. Het bestuur bestaat nu uit 8 permanente leden. In de komende bestuursvergadering zullen de bestuurstaken worden (her)verdeeld. Tijdens de ALV van het najaar zal de nieuwe voorzitter worden gekozen. Tot die tijd zal Hans Sterk (vice-voorzitter) de taak van voorzitter van de regio vervullen.