Toezichthouder dressuur per 1 april 2021 verplicht!

De KNHS  heeft per 1 april verplicht gesteld dat op iedere dressuurwedstrijd een toezichthouder op het voorterrein wordt aangesteld door de wedstrijdorganisatie. De toezichthouder let op het voorterrein op het welzijn van ruiter en paard, Fair play, veiligheid en natuurlijk de naleving van de regels bij bijvoorbeeld de optoming. Zo rijdt iedereen onder gelijke en plezierige omstandigheden en dat komt weer de kwaliteit en de sfeer op de wedstrijden ten goede.

Paardenwelzijn

Paardenwelzijn is een van onze speerpunten en hier is in de afgelopen jaren verscherpt op ingezet. Wij zetten met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in op een preventieve werking. Alle dressuurjuryleden kunnen door wedstrijdorganisaties gevraagd worden om toezicht te houden op het voorterrein. De toezichthouder is in de discipline springen al gebruikelijk. Wij adviseren naast springen en dressuur ook alle andere organisatoren van andere disciplines om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het voorterrein.

De toezichthouder

De toezichthouder dressuur is een jurylid in de discipline dressuur en wordt door de wedstrijdorganisatie gevraagd en betaald. De taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder zijn terug te lezen in het wedstrijdreglement dressuur artikel 125.

Goed toezicht zorgt voor een sportief wedstrijdverloop en voorkomt dat er zaken gebeuren die niet zijn toegestaan.

Taken toezichthouder:

  • Voorkomen dat er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn
  • Voorkomen dat er dingen gebeuren die kunnen escaleren tot gevaarlijke situaties
  • Optreden als er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden wordt verwezen naar de KNHS-site of klik op deze link: Toezichthouder dressuur