KNHS REGIO LIMBURG ZOEKT 2 NIEUWE BESTUURSLEDEN

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. Vanuit hun eigen perspectief vervullen de regio’s een belangrijke rol. Een regio-bestuurslid levert hierbij, als ambassadeur en spreekbuis van de achterban, een belangrijke bijdrage.

Vanwege het statutair aftreden van zowel de voorzitter als de penningmeester in mei 2021 a.s. zoekt Regio limburg twee nieuwe bestuursleden, die:

  • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling hebben, mee willen praten en betrokken zijn bij de paardensport;
  • Zich interesseren in wat er binnen de regio speelt en zo de vertaalslag kunnen maken naar regionale beleid.

De taakverdeling van de bestuursleden wordt binnen het bestuur verdeeld. De regio werkt met commissies, met een samenstelling van individuele sporters, vrijwilligers en bestuurders, waarbij jij als regio-bestuurslid jouw eigen aandachtsgebied hebt en het bestuur in de commissie vertegenwoordigt.

Als bestuurslid heb jij een actieve rol in het verbinden van alle, bij de paardensport betrokken partijen en in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. Je bent op jouw gebied het oor en het oog in de regio en weet daarom wat er leeft en speelt. De tijdsbesteding binnen de regio is, naast de bestuursvergaderingen (ca. 10 keer per jaar), afhankelijk van de wijze waarop jij in samenspraak met de regio jouw taken inricht.

De regio hecht aan een brede samenstelling van het bestuur en roept daarom ook jongeren op om zich kandidaat te stellen. Bestuurlijke ervaring is dan ook geen vereiste.

Spreekt dit jou aan, ben je enthousiast, betrokken, creatief en op zoek naar een andere uitdaging binnen de paardensport? Dan is dit beslist iets voor jou!

Meld je uiterlijk 10 maart as. aan als ‘kandidaat-bestuurslid’, door een korte motivatie te sturen naar Marjo Jeurissen (secretaris), op emailadres: secretariaat@knhsregiolimburg.nl.

Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal jouw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. De bestuursleden van de regio worden op de voorjaarsvergadering van 10 mei as. middels een stemming door de stemgerechtigde leden (lid-verenigingen) gekozen.

Kandidaten kunnen ook voorgedragen worden door de leden zelf. Zie hiervoor onze statuten. Wil je meer weten over deze vacante functies? Bel dan gerust met de voorzitter of de secretaris van de regio. Contactgegevens staan op de regiowebsite: www.knhsregiolimburg.nl.