Wedstrijden vanaf 1 juli a.s. weer toegestaan!

Woensdagavond 24 juni jl. heeft het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd waaronder het weer toestaan van wedstrijden per 1 juli. Dit is fantastisch nieuws voor onze mooie paardensport!

NOC*NSF werkt momenteel aan de uitwerking van de aangekondigde versoepelingen. Zodra we hieromtrent meer informatie over hebben zullen we hierover via de website communiceren. Vooruitlopend hierop delen we al wel vast onderstaande informatie met jullie.

Wat betekent dit besluit voor wedstrijdorganisaties?
Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden, uiteraard met in achtneming van alle richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Wedstrijdorganisaties kunnen weer conform de kalenderprocedure via Mijn KNHS een wedstrijd aanvragen bij de regio**(Wel vragen we de regio’s/mendistricten coulant om te gaan met het aantal activiteiten/wedstrijden op dezelfde datum tot 1 oktober 2020)

Organisaties die al een vraagprogramma hebben ingediend voor een beoordelings-of meetmoment kunnen desgewenst deze vanaf heden t/m 30 juni zelf via Mijn KNHS aanpassen naar een wedstrijd. Na 30 juni kan de organisatie zelf geen aanpassingen meer doen aan een goedgekeurd vraagprogramma. Indien er al inschrijvingen gekoppeld zijn aan het vraagprogramma blijven deze behouden. Wanneer een wedstrijdorganisatie het vraagprogramma wijzigt is het belangrijk om de deelnemers, die zich al hebben ingeschreven, per e-mail over de wijzigingen te informeren. Worden de voorwaarden in het vraagprogramma aangepast dan moeten de deelnemers de mogelijkheid krijgen om kosteloos af te melden. Advies is om in de informatie e-mail een redelijke termijn te benoemen waarbinnen de deelnemer de mogelijkheid heeft kosteloos af te melden.

Tot 1 september blijft de mogelijkheid bestaan beoordelings-en meetmomenten te organiseren.

Vanaf 1 juli zal de KNHS voor zowel de beoordelings- en meetmomenten als de reguliere wedstrijden wedstrijdafdracht in rekening brengen. Wedstrijdorganisaties die via Mijn KNHS het online inschrijfgeld innen zullen niet separaat wedstrijdafdracht in rekening gebracht krijgen.

Wat betekent dit besluit voor deelnemers?

Deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor een beoordelings- of meetmoment wordt aangeraden via Mijn KNHS het vraagprogramma te raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Indien de wijziging van het vraagprogramma aanleiding is om de inschrijving te annuleren kan de deelnemer dit via Mijn KNHS doen. Als de sluitingsdatum verstreken is kan er contact opgenomen worden met de organisatie.

Voorwaarden vanuit de KNHS

· Te allen tijde dienen de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM in achtgenomen te worden
· Vanwege de regie functie van de KNHS moeten alle inschrijving via Mijn KNHS of door een KNHS goedgekeurd systeem gedaan worden
· De korting van 50% op het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS wordt verlengd tot 1 januari 2021
· Een dringend advies aan wedstrijdorganisaties, zorg in lijn met de richtlijnen van het RIVM voor een online betaalmogelijkheid voor het innen van inschrijfgeld. Dit kan o.a. via Mijn KNHS.