Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 31 mei a.s.

  1. Hierbij nodigt het bestuur van de KNHS Regio Limburg jullie uit voor een Algemene Regiovergadering op donderdag 31 mei 2018 in Café Zaal Wetemans, Dorpstraat 7 te Leveroy om 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de algemene regiovergadering van 29 november 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Vaststelling jaarrekening 2017
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing

Geert van Wijlick, Carin v.d. Pas en Henriëtte Steeghs zijn aftredend. Zij stellen zich
herkiesbaar.
Yves Breukers, Sanne van Mullecom zijn aftredend. Zij stellen zich niet herkiesbaar.
Vanuit het regiobestuur en kring Zuid wordt Jo Bemelmans kandidaat gesteld.
Tegenkandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen conform artikel 11, lid 2a van de statuten.
Kandidaatstelling kan plaats vinden tot 30 april.
8. Outdoor kampioenschappen 2018
9. Commissies:

Techniek en onderwijs
Concourscommissie
Jeugdruiterbegeleiding
10. Presentaties
Maarten v.d. Heiden, directeur topsport bij de KNHS), presentatie over talentenplan en
topsport.
Marleen Ras over de ontwikkelingen binnen de KNHS en over het scholenkampioenschap
Foraleden
12. Rondvraag
14. Sluiting

Download via onderstaande link de notulen van de Algemene Ledenvergadering november 2017.
Notulen ALV november 2017

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering is niet nodig, graag tot woensdag 30 mei a.s.!