Regiokampioenschappen

Op deze pagina worden de vraagprogramma's van de diverse regiokampioenschappen gepubliceerd.
De startlijsten en uitslagen worden gepubliceerd op de websites van de organiserende verenigingen.
 

Afvaardigingslijsten

Hieronder kunt u de afvaardigingslijsten voor de KNHS indoorkampioenschappen vinden. 

Dressuur paarden
Dressuur pony's
Springen paarden
Springen pony's
 

Dagindelig Limburgse Kampioenschappen indoor 2015

Dressuur Paarden te Helden; organisatie LRV de Neer
Zaterdag 31 januari:           M2, L2, M1, B
Zondag 1 februari:              L1, Z1, Z2, ZZL, Kür Z2, Kür ZZL
 

Dressuur pony’s Merselo
Zaterdag 7 februari:                        DB,
EB, DL1,
EL1, DEL2,
CZ1, DEZ1, DEZ2.
 
Zondag 8 februari:              AB,BB,CB,
AL1,BL1, ABL2, CL1, CL2,
BM1, BM2, CM1, DEM1, DEM2.
 

Springen pony’s te Susteren
Zaterdag 21 februari:          DB en EB aansluitend barrage
                                               CB, BB, AB, aansluitend barrage
                                               CM, DE M 2 manches en barrage
Zondag 22 februari:                       DE-L en barrage
                                               CL en AB-L en barrage
                                               CZ, DE-Z, DE-ZZ en barrage
 

Springen paarden te Reuver: 
Zaterdag 28 februari:          Z en ZZ  2 manches
                                               L met barrage
Zondag 1 maart:                       M  2 manches
                                               B met barrage

Verdeelsleutel KNHS indoorkampioenschappen

De verdeelsleutel voor de KNHS indoorkampioenschappen is bekend.

Verdeelsleutel

Data regiokampioenschappen

Outdoorkampioenschappen 2015
1 en 2  augustus 2015 Reuver paarden en ponys'dressuur
8 en 9  augustus 2015 Hingen paarden en pony's springen

Data regiokampioenschappen indoor 2014-2015.

31 januari - 1 februari Helden/Neer paarden dressuur 
7-8 februari St. Jan Merselo pony's dressuur 
21-22 februari Susteren pony's springen
28 februari - 1maart Reuver paarden springen


Data KNHS Kampioenschappen

Indoorkampioenschappen 2015
 
28 feb en 1 maart 2015  Indoorkampioenschappen dressuur ZZ-Zwaar t/m Zware Tour       Ermelo   
7 maart 2015           KNHS Indoorkampioenschappen dressuur paarden L2 t/m ZZ-Licht      Ermelo 
14 maart 2015         KNHS Indoorkampioenschappen Dressuur pony’s L2 t/m Z2 KNHS       Ermelo 
21 maart 2015         KNHS Indoorkampioenschappen springen pony's L t/m ZZ                    Ermelo 
28 maart 2015         KNHS Indoorkampioenschappen springen paarden L t/m ZZ                 Ermelo 
 
Hippiade 2015
 
29 augustus                 Pony’s
4 en 5 september          Paarden
12 september               Mennen

Selektieprocedure voor alle drie de kringen van de Regio Limburg


Versie 15 juni 2014

1. Iedere kring is verantwoordelijk voor haar selectie

2. Het aantal selectiewedstrijden wordt door de kring bepaald, met inachtneming van de reglementen van de KNHS

3. Bij 4 of minder selectiewedstrijden tellen er twee mee voor de selectie. Bij 5 of maximaal 6 wedstrijden tellen er 3 mee voor de selectie.  

4. Combinaties van buiten de kring worden niet in de plaatsingslijsten opgenomen.

5. Als er twee proeven uitgeschreven worden, telt alleen de eerste proef voor plaatsingspunten. Bij het springen telt alleen een klassiek parcours en de wedstrijd in 2  fasen art 274(aa)beide fasen op tijd (art 274.5.c).

6. De beste combinatie krijgt 1 plaatsingspunt, de volgende 2 enz.

7. Als een rubriek wordt verdeeld over verschillende groepen/ringen worden de plaatsingspunten per groep/ring toegekend.

8. Als bij dressuur een score van minder dan 55% behaald wordt krijgt de combinatie code 98.

9. De indeling van klassen is gelijk aan de indeling die bij de Regiokampioenschappen wordt gehanteerd.

10. Bij uitsluiting bij springen en dressuur , en bij  vrijwillig het parcours verlaten, krijgt de combinatie code 99 .

11. Bij gelijk aantal punten in de dressuur en bij het springen krijgt de combinatie  ook een gelijk aantal
plaatsingspunten, tenzij voor het concours een ex aequo regeling geldt.

12. Indien  bij het opmaken van de eindstand voor de selectie, blijkt dat er combinaties zijn met een gelijk aantal plaatsingspunten, wordt op basis van de door het selectieverwerkingsprogramma Hippostats,  in overleg met de regio en kringen ontwikkelde criteria, bepaald welke combinatie is geselecteerd. In het geval er dan nog sprake is van een gelijke stand, zal er tussen de gelijk geëindigde combinaties worden geloot op een door het kringbestuur te bepalen wijze.
Bij het opmaken van de eindstand en het bepalen van de plaats wordt eerst gekeken naar het resultaat van het minimaal aantal te rijden wedstrijden. Bij een gelijke stand wordt als tweede gekeken naar het aantal gereden selectiewedstrijden en wordt bij een gelijke stand als derde nog gekeken naar de variatie (gelijkmatigheid van de behaalde uitslag)

13. Bij de ringindeling van selectiewedstrijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een gelijke verdeling van deelnemers van binnen en buiten de kring over alle ringen.

14. Z combinaties bij het springen moeten minimaal 1 selectiewedstrijd gereden hebben.

15. Z1 en Z2 combinaties bij de pony's dressuur moeten minimaal een selectiewedstrijd gereden hebben.

16. Het ZZ bij het springen voor de paarden  is vrij, mits men zich voor  sluitingsdatum opgegeven heeft.
       
17. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het kringbestuur.

18. De manier van inschrijven voor de kampioenschappen wordt nog bekend gemaakt.

19. Alleen combinaties die op de selectielijsten staan, kunnen ingezet worden op de kampioenschappen.

    
15 juni 2014