Regiokampioenschappen

Op deze pagina worden de vraagprogramma's van de diverse regiokampioenschappen gepubliceerd.
De startlijsten en uitslagen worden gepubliceerd op de websites van de organiserende verenigingen.

Vraagprogramma 2013-2014
Verdeelsleutel Nederlandse kampioenschappen

Afvaardigingslijsten voor de KNHS kampioenschappen:
Ponys dressuur
ponys springen
paarden dressuur
paarden springen

Overzicht Limburgse Kampioenschappen

Limburgse kampioenschappen indoor 2013/2014:

1-2 februari 2014      Paarden dressuur HSV de Paardenvriend Reuver
8-9 februari 2014      Pony's dressuur Het Edele Ros Beek
15-16 februari 2014  Pony's springen PSV St. Joris Meterik
22-23 februari 2014  Paarden springen PSV De Cavaliers Helden


Limburgse kampioenschappen outdoor 2014:
 
16 en 17 augustus 2014 in Maastricht, georganiseerd door de Sportvrienden uit Bocholtz 

Inschrijven voor de indoorkampioenschappen 2014


Vriendelijk verzoek aan alle secretariaten van de verenigingen dit bericht met als bijlage het vraagprogramma direct door te sturen naar uw amazones en ruiters zodat zij kunnen inschrijven voor de regiokampioenschappen 2013-2014. 

Het digitaal inschrijven via www.hippostats.nl voor de outdoor kampioenschappen 2013 is succesvol verlopen. We gaan deze zelfde methodiek opnieuw gebruiken voor de indoorkampioenschappen 2014.

Door de korte tijd tussen de laatste selectiewedstrijd (4-5 januari 2014) en de eerste kampioenschappen is er slechts 8 dagen de tijd om in te schrijven en het inschrijfgeld over te maken. Wij maken jullie hier alvast op attent en verzoeken jullie hier rekening mee te houden. Gelieve na het inschrijven ook direct het inschrijfgeld over te maken dit om te voorkomen dat de inschrijving verloopt. Volg hiervoor de instructies die je per email ontvangt.

De laatste selectiewedstrijden zijn in het weekeinde van 4 / 5 januari 2014. De inschrijving voor de indoorkampioenschappen 2013-2014 zal plaatsvinden over de periode van dinsdag 7 januari 2014 tot en met dinsdag 14 januari 2014. Na 14 januari kan er niet meer ingeschreven worden. Na inschrijven moet via de toegestuurde link binnen 2 uur de inschrijving bevestigd worden. Het inschrijfgeld moet uiterlijk op woensdag 15 januari om 24:00 uur op de bankrekening staan van de regio. Bij degene die hun inschrijving laten verlopen c.q. te laat betalen vervalt automatisch de inschrijving. Daarna zullen we dan reserves benaderen.

Succes met de selectiewedstrijden.
 
Voor informatie over publicatie van uitslagen van selectiewedstrijden en informatie over het inschrijven voor de Regiokampioenschappen kunt u deze ook vinden op www.facebook.com/Hippostats

 

Selektieprocedure voor alle drie de kringen van de Regio Limburg


Versie 11 oktober 2013.

1. Iedere kring is verantwoordelijk voor haar selectie

2. Het aantal selectiewedstrijden wordt door de kring bepaald, met inachtneming van de reglementen van de KNHS

3. Bij 4 of minder selectiewedstrijden tellen er twee mee voor de selectie. Bij 5 of maximaal 6 wedstrijden tellen er 3 mee voor de selectie.  

4. Combinaties van buiten de kring worden niet in de plaatsingslijsten opgenomen.

5. Als er twee proeven uitgeschreven worden, telt alleen de eerste proef voor plaatsingspunten. Bij het springen telt alleen een klassiek parcours en de wedstrijd in 2  fasen art 274(aa)beide fasen op tijd (art 274.5.c).

6. De beste combinatie krijgt 1 plaatsingspunt, de volgende 2 enz.

7. Als een rubriek wordt verdeeld over verschillende groepen/ringen worden de plaatsingspunten per groep/ring toegekend.

8. Als bij dressuur een score van minder dan 55% behaald wordt krijgt de combinatie code 98.

9. De indeling van klassen is gelijk aan de indeling die bij de Regiokampioenschappen wordt gehanteerd.

10. Bij uitsluiting bij springen en dressuur , en bij  vrijwillig het parcours verlaten, krijgt de combinatie code 99 .

11. Bij gelijk aantal punten in de dressuur en bij het springen krijgt de combinatie  ook een gelijk aantal
plaatsingspunten, tenzij voor het concours een ex aequo regeling geldt.

12. Indien  bij het opmaken van de eindstand voor de selectie, blijkt dat er combinaties zijn met een gelijk aantal plaatsingspunten, wordt op basis van de door het selectieverwerkingsprogramma Hippostats,  in overleg met de regio en kringen ontwikkelde criteria, bepaald welke combinatie is geselecteerd. In het geval er dan nog sprake is van een gelijke stand, zal er tussen de gelijk geëindigde combinaties worden geloot op een door het kringbestuur te bepalen wijze.
Bij het opmaken van de eindstand en het bepalen van de plaats wordt eerst gekeken naar het resultaat van het minimaal aantal te rijden wedstrijden. Bij een gelijke stand wordt als tweede gekeken naar het aantal gereden selectiewedstrijden en wordt bij een gelijke stand als derde nog gekeken naar de variatie (gelijkmatigheid van de behaalde uitslag)

13. Bij de ringindeling van selectiewedstrijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een gelijke verdeling van deelnemers van binnen en buiten de kring over alle ringen.

14. Z combinaties bij het springen moeten minimaal 1 selectiewedstrijd gereden hebben.

15. Het ZZ bij het springen is vrij, mits men zich voor  sluitingsdatum ( 4 weken voor de wedstrijd )opgegevenheeft.

16. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het kringbestuur.

17. De manier van inschrijven voor de kampioenschappen wordt nog bekend gemaakt.

18. Alleen combinaties die op de selectielijsten staan, kunnen ingezet worden op de kampioenschappen.


11 oktober 2013.