Algemene Ledenvergadering (incl. rondleiding bij stal Eijkhof)

Hierbij nodigt het bestuur van de KNHS Regio Limburg je uit voor een algemene regiovergadering op woensdag 29 november a.s. om 19.30 uur.

We beginnen onze ledenvergadering met een rondleiding bij stal Eijkhof, Strubben 11 te Roggel. Frank van Eijkhof zal een rondleiding en toelichting op het bedrijf geven en vertellen over hedendaagse fokkerij aspecten.
Tussen 20.30u en 21u vertrekken we naar Café Zaal Wetemans, Dorpstraat 7 te Leveroy voor onze jaarvergadering.
Na afloop van de jaarvergadering zal Frank nog een toelichting geven op het project “Fokker zoekt ruiter”.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2017
4. Begroting 2018
5. Indoor kampioenschappen 2017-2018
6. Outdoor kampioenschappen 2018
7. Commissies: Techniek en onderwijs, Concourscommissie, Jeugdruiterbegeleiding
8. Rondvraag
9. Sluiting